Skolevæsen

Trange forhold for sfo

Kridthuset Hillerslev skal pr. 1. april rumme 75 børn, men pladsen er kun til 40 børn

_ Beslutningen om at SFO'en i Kridthuset Hillerslev skal modtage 5-6 årige børn fra 1. april giver anledning til bekymring. Sådan skriver bestyrelsen for landsbyordningen Kridthuset i Hillerslev til børne-, familie- og kulturudvalget under Thisted Byråd. Baggrunden er, at udvalget før jul besluttede, at Hillerslev Skole i år skal med i ordningen om tidlig skolestart/SFO-start. Det er en ordning, der blev introduceret sidste år på de fleste skoler - og indebærer, at de ældste børnehavebørn skifter pasningsordning fire måneder før de skal begynde i skole. I Hillerslev mener forældre og medarbejdere ikke, at de fysiske rammer er tilstrækkelige. Læs mere i Thisted Dagblad mandag