Hospitaler

Trange toiletter og tunge løft

Svært for sygehus- personale at hjælpe patienter på toilet

HOBRO:Pladsforholdene på Hobro Sygehus afdeling K3 og K4 er så trange, at det kan være svært for personalet at hjælpe patienterne i bad og toilet. Det var et af de problemer, Arbejdstilsynet påpegede, da det for nylig aflagde Hobro Sygehus et tilsynsbesøg. Sygehuset er en af byens største arbejdspladser med 400 ansatte. - Det kommer ikke som en overraskelse for os, at pladsforholdene på K3 og K4s bad og toiletter er dårlige. Sagen ligger i amtet, siger sygehusdirektør i Hobro Christen Lyhne. Et besøg fra Arbejdstilsynet kan munde ud i dels påbud, dels beskrivelser af vigtige problemer, der skal løses inden for en tidsfrist. Christen Lyhne vurderer, at sygehuset ikke får nogen påbud. Arbejdstilsynet har derimod peget på en række problemer. Ud over de små baderum og toiletter er det problematisk, at husassistenterne har mange tunge løft, når de flytter linned. Belysningen på skærmarbejdspladserne er ikke god nok, og indeklimaet i medicinsk afdeling er heller ikke som det burde være. Hobro Sygehus blev vurderet på sin egenindsats og forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer som en niveau 2-virksomhed. Niveau 1 er det bedste. Christen Lyhne konkluderer, at sygehuset på visse punkter ikke lever helt op til arbejdsmiljøloven. - Vi har ikke lavet en systematisk, gentagen gennemgang af arbejdsmiljøet. Men den generelle vurdering er, at vi har en stor grad af opmærksomhed omkring arbejdsmiljøet, siger Lyhne.