Rebild

Trange vilkår for privat søprojekt

At Rebild Kommune varsler en sagsbehandlingstid for tilladelse til oprensning af en lille privat sø på en mark i Fyrkilde på omkring fir e måneder kommer som en stor overraskelse for ejeren, Knud Halskov .

Knud Halskov med søen, hvor sumpgræs og dunhammere har bredt sig de senere år. Foto: Michael Bygballe

Knud Halskov med søen, hvor sumpgræs og dunhammere har bredt sig de senere år. Foto: Michael Bygballe

Oprindeligt havde han slet ikke overvejet at søge om tilladelse, fordi der blot er tale om at opgrave nogle dunhammere og sumpgræs, der breder sig i søen. Men efter råd fra ejeren af den lokale maskinstation, der skal udføre opgaven, kontaktede han kommunen og forventede i den forbindelse blot en hurtig telefonisk tilladelse. Han føler selv at den varslede sagsbehandlingstid nærmer sig overformynderi fra kommunens side.