EMNER

Transport vælter studerendes budget

Sygeplejestuderende venter utålmodigt på svar fra amtet

NORDJYLLAND:For de fleste sygeplejestuderende i Aalborg er det den store skræk at blive sendt i praktik på Farsø Sygehus. Ikke fordi de har noget imod praktikstedet. Tværtimod. Det er udelukkende, fordi det er så dyrt i transport. I modsætning til eksempelvis lægestuderende og sygeplejestuderende i fire andre amter får de sygeplejestuderende i Nordjylland hverken kørselsgodtgørelse eller fradrag for transporten til og fra praktikstedet. Det kan mærkes på bankkontoen. Buskort til og fra Farsø koster i en tre måneders praktikperiode 1750 kroner. - For os er det mange penge, når der af en månedlig SU på godt 4000 kroner også skal være til bøger foruden mad, tøj og husleje, påpeger Birgit Larsen, Sarah Thomassen og Lotte Tuxen, der repræsenterer de sygeplejestuderende på Center for Videregående Uddannelser (CVU) i Aalborg. Langt de fleste studerende ser sig da også nødsaget til at tage arbejde ved siden af studierne for at få økonomien til at hænge sammen. - Men de forholdsvis store udgifter til transport i praktiktiden og den forholdsvis lange transport gør blot ondt endnu værre. Det betyder, at vi er nødt til at tjene endnu flere penge samtidig med, at vi har kortere tid til det, siger de tre studerende. Hvis en sygeplejestuderende er rigtig uheldig, risikerer han eller hun at skulle bruge 5000 kroner på transport i de tre praktikperiode. Den samlede uddannelse er på treethalvt år. De sygeplejestuderende i Aalborg har henvendt sig til amtsborgmester Orla Hav (S) og beklaget deres nød. Men selv om det snart er fire måneder siden, de sendte brevet til ham og Dorte Stigaard, direktør i amtets undervisnings- og kulturforvaltning, har de endnu ikke fået et skriftligt svar. Kun at henvendelsen er modtaget. - Vi forstår ikke, hvorfor vi endnu ikke har modtaget et svar fra amtet og er ærlig talt ved at være noget utålmodige. Der er jo hele tiden nye studerende, som skal ud i praktik, og vi er selvfølgelig ivrige efter at få problemet løst, siger Birgit Larsen, Sarah Thomassen og Lotte Tuxen. De tilføjer, at det er flere år siden, de studerende i Aalborg gjorde opmærksom på problematikken. Birgit Larsen var med til at sende et tilsvarende brev til amtet, da hun begyndte på uddannelsen i 2002. Amtets undervisnings- og kulturdirektør Dorte Stigaard kender udmærket henvendelsen fra de sygeplejestuderende. - Der er bestemt forståelse for problematikken, som har været drøftet mange gange. Problemet er, at der ganske enkelt ikke er lovhjemmel til at udbetale kørselsgodtgørelse til sygeplejeeleverne i praktiktiden, ligesom der heller ikke er noget befordringsfradrag, siger hun. Ifølge Dorte Stigaard bortfaldt den lovhjemmel, da loven for de mellemlange uddannelser blev revideret for nogle år siden. Det betød, at sygeplejeelever blev til sygeplejestuderende, og at lønnet praktik blev erstattet med SU. Hun har ikke nogen forklaring på, hvorfor nogle andre amter betaler kørselsgodtgørelse, hvis det strider mod loven. - Det må du næsten spørge dem om, siger hun. Selv om de sygeplejestuderende endnu ikke har fået et svar fra amtet, er det ikke ensbetydende med, at amtet har været passiv. - Vi har bedt amtsrådsforeningen se på sagen, så den kan blive taget op med indenrigsministeriet. Men skønt vi har rykket for et svar fire gange i løbet af efteråret, er der endnu ikke sket noget, fortæller Dorte Stigaard. Det seneste, der er sket, er en tilbagemelding fra indenrigsministeriet kort før jul om, at ministeriet ville drøfte sagen med amtsrådsforeningen "hurtigst muligt". - Vi sidder bestemt ikke bare og venter på, at der sker noget. For sideløbende har vi undersøgt, hvor meget det vil koste, hvis amtet skal yde kørselsgodtgørelse til sygeplejestuderende i Aalborg og Hjørring, når de er i praktik. Det vil rundt regnet beløbe sig til en halv million kroner årligt, forklarer Dorte Stigaard. - Hvis der bliver lovhjemmel til at betale kørselsgodtgørelse, er det jo op til en politisk beslutning i amtet, om det skal ske i Nordjylland. For at spare tid har vi altså regnet beløbet ud, tilføjer hun. De tre sygeplejestuderende på CVU i Aalborg forstår ikke, at der ikke skulle være lovhjemmel til at udbetale kørselsgodtgørelse i praktiktiden. Det er der ifølge et brev, som amtsformanden for de nordjyske sygeplejersker, Jytte Wester, sidste sommer sendte til Dorte Stigaard, ingen problemer i at udbetale. Sygeplejeformanden har forhørt sig i indenrigsministeriet. Men Dorte Stigaard oplyser, at amtet tidligere har fået modsat besked fra undervisningsministeriet. Derfor vil amtet gerne have klarhed én gang for alle.