EMNER

Tranum-egnens tre menighedsråd vil gerne lægges sammen

Det kan være svært at finde kandidater til menighedsrådene, og menighedsarbejdet ved de tre kirker i Lerup, Tranum og Koldmose vil sagtens kunne udføres af ét pastoratsråd i stedet for de tre nuværende menighedsråd.

FOR­MÆN­DE­NE FOR de tre me­nig­heds­råd, som ger­ne vil læg­ges sam­men, fra ven­stre Lene Thel­luf­sen fra Kold­mo­se, Gre­the Bund­gaard Chri­sten­sen fra Tran­um og Poul Chri­sti­an Thom­sen fra Leru­p.

FOR­MÆN­DE­NE FOR de tre me­nig­heds­råd, som ger­ne vil læg­ges sam­men, fra ven­stre Lene Thel­luf­sen fra Kold­mo­se, Gre­the Bund­gaard Chri­sten­sen fra Tran­um og Poul Chri­sti­an Thom­sen fra Leru­p.

Det mener de 17 medlemmer i de tre menighedsråd, og de har derfor udpeget et udvalg, der skal arbejde hen imod dannelsen af et pastoratsråd for de tre kirker. Udvalget består af seks medlemmer ¿ to fra hvert menighedsråd. Fra Tranum formand Grethe Bundgaard Christensen og Jonna Andersen, fra Lerup formand Poul Chr. Thomsen og Knud Olav Christiansen og fra Koldmose formand Lene Thellufsen og Berit Levisen. - I den kommende tid vil vi gerne skabe debat om muligheden for at danne ét pastoratsråd i stedet for de tre eksisterende menighedsråd, siger medlem af udvalget, Jonna Andersen. I de tre menighedsråd er vi enige om, at ét fælles pastoratsråd vil være en god ide, da der i forvejen er et godt samarbejde mellem de tre kirker, der bliver betjent af samme præst og organist. Det nuværende samarbejde består bl.a. også af fælles sogneaftener, anderledes gudstjenester og udflugter. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidendes Jammerbugt-sektion lørdag.