Norge

Tranum-firma på messe i Norge

Jon­na An­der­sen fra Tran­um Lys og Glas vis­te på stan­den i Nor­ge, hvor­dan hun ar­bej­der med glas.

Jon­na An­der­sen fra Tran­um Lys og Glas vis­te på stan­den i Nor­ge, hvor­dan hun ar­bej­der med glas.

{ TRANUM: Tranum Lys og Glas har været på rejsemesse i Oslo sammen med Best of Denmark. Jammerbugt Kommune er med i turistsamarbejdet Best of Denmark, der endvidere består af de øvrige kommuner omkring Limfjorden. Messen i Norge - Reiseliv08 - havde 748 udstillere fra hele verden. De viste, hvad de forskellige lande har at byde på. Der var mange forskellige folkeslag, nogle i nationaldragter, og alle for at gøre opmærksom på netop deres land og område, fortæller Jonna Andersen fra Tranum Lys og Glas, der havde et arbejdende værksted på Best of Denmarks stand, hvor publikum kunne se, hvordan der arbejdes med glas. Spørgelysten blandt tilskuerne var stor, og snakken gik livlig på mange forskellige sprog. Der var ca. 36.000 besøgende på messen.

Forsiden