Tranum klar til projekt minihal

Multihal, flytning af SFO og nyt fællesareal på skolen vil koste syv mio.

TRANUM:En minihal i tilknytning til Tranum Skole, til glæde for alle egnens beboere, har længe stået på ønskesedlen hos borgerne i området. Samtidig er det et ønske at få flyttet skolefritidsordningen fra lokaler ude i byen til skolen og få indrettet nyt fælleareal mellem hal, SFO og skole. En skitse for det samlede projekt blev forelagt på et borgermøde på skolen onsdag aften. Pris: Ca. syv millioner kroner. 70 var mødt til borgermødet, og der var stor ros til skitseprojektet, der er udarbejdet af arkitekt Ole Sørensen fra KS Arkitekter og ingeniør Jens Eriksen i samarbejde med skolebestyrelsen. Der var stor diskussion om projektet og flere ændringsforslag. Resultatet af mødet blev, at der nu skal nedsættes en idegruppe, som sammen med teknikerne skal finde frem til den bedst mulige udformning af projektet. Gruppen, der bl.a. kommer til at bestå af repræsentanter for egnens foreninger, skal også klarlægge, hvilke opgaver der kan udføres af frivillig arbejdskraft. Og der skal sendes ansøgninger til fonde om støtte til restfinansieringen. Brovst Kommune har afsat fire mio. kr. til byggeriet på næste års budget. Arkitekt Ole Sørensen oplyste i sin gennemgang af projektet, at man har kasseret det skitseprojekt, Brovst Kommune lavede for et par år siden og er begyndt helt forfra. Skolefritidsordningen er placeret i den nordøstlige ende af skolen med egen indgang og mulighed for at bruge skolens hovedindgang. I stedet for tre toiletafdelinger er der et fælles toilet- og garderobemråde. Minihallen er på godt 400 kvadratmeter svarende tre badmintonbaner og tre gange så stor som den nuværende gymnastiksal. Fællesrummet mellem hal, skole og SFO er bl.a. tænkt som pauserum og til tredje halvleg efter sport. Byggeriet foreslås udført i mursten og traditionelle materialer og med fladt tag, så det falder bedst muligt sammen med de nuværende bygninger. Et af de emner, der blev diskuteret, var at ændre hallens placering, så der kan blive plads til en håndboldbane, der ikke blot kan bruges til træning, men også til kampe. Det er en af de ting, arbejdsgruppen skal se på. I et indlæg på mødet blev det understreget, at det i forbindelse med den nye kommunestruktur er fantastisk vigtigt for Tranum, at multi-mini-hallen og udvidelsen af skolen i øvrigt bliver gennemført, da skolen er egnens livsnerve. Borgermødet var arrangeret af skolebestyrelsen og havde dens formand Ann Bargsteen som ordstyrer. Hun oplyste, at foreninger og enkeltpersoner er meget velkomne til at byde ind på frivilligt arbejde. Flere har allerede tilbudt at flytte jord. Efter mødet meldte syv foreninger sig til arbejdsgruppen. Mange flere, også enkeltperosner, er velkomne, siger Ann Bargsteen. Gruppen holder sit første møde hurtigst muligt efter skolens efterårsferie. Ann Bargsteen tør endnu ikke udtale sig om en tidsplan for byggeriet. Der er for mange uafklarede faktorer i øjeblikket. Men hun håber, det kommer i gang i løbet af næste år.