Trappen kapper hovedet af

Aalborg 9. december 2007 05:00

? Hej Poul Erik Jeg er klar over, der ikke findes lovgivende krav omkring frihøjden ved trapper i enfamilies huse. Men jeg har altså fået lavet - af en tømrermester - en helt ny trappe til 30.000 kr. med en frihøjde på kun 165 cm på fjerde trin. Man får næsten revet ¿hovedet¿ af hvis man ikke dukker sig. Er det god ¿håndværks¿ - skik at lave en trappe på denne måde. Hvad er et normalt mål. Tømrermesteren er ikke til at tale med om dette. Mange tak på forhånd. Michael ! Hej Michael I næsten alle arkitektbeskrivelser til et byggeri, står der altid i begyndelsen til hvert fagområde ¿at arbejdet skal udføres i henhold til god håndværksskik¿ eller ¿at arbejdet skal være udført håndværksmæssigt korrekt¿. Disse vendinger anføres nok mest af moralske grunde, nemlig overfor den håndværker der skal udføre arbejdet, for ellers risikerer han at det bliver kasseret af arkitekten. Det er mange gange den magt arkitekten har overfor håndværkerne. Juridisk set har vendingerne desværre ingen værdi - retten vil altså ikke tage stilling til et stykke arbejdes udførelse ud fra, at håndværkerne ikke har overholdt god håndværksskik. Det kan de ikke, da det er meget flydende og meget lidt konkrete sætninger. Med hensyn til dit konkrete problem omkring frihøjder, har jeg gravet mine gamle tømrerfagbøger frem. Når en tømrerlærling på daværende tidspunkt ¿ først i halvfjerdserne på Teknisk Skole i Aalborg - lærte om trappebygning, fik han at vide at der iflg. det daværende Bygningsreglement skulle være en frihøjde på 200 cm og 190 cm ved en kældertrappe. Disse mål gik altså hen og blev god latin. Målene står beskrevet i bøgerne. Som konklusion på det, du skriver, kan jeg kun få det til, at tømrermesteren har rådgivet dig og derved også er ansvarlig for miseren. Så jeg ville evt. via en advokat bede om at tømrermesteren fjernede sin trappe, og at der i samarbejde med advokaten blev lavet en økonomisk opgørelse over, hvad tømrermesteren egentlig derefter har krav på. Jeg håber du har fået et svar du bruge til at komme videre, ellers er du velkommen tilbage. Poul Erik Marcussen

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...