Socialforhold

Travl kriminalforsorg overtræder loven

KØBENHAVN:Socialrådgiverne hos Kriminalforsorgen i Frihed har for travlt til at overholde loven. Derfor vil de have Folketinget til midlertidigt at suspendere kravene om nedskrevne handlingsplaner og tilsyn af kriminelle, indtil de forskellige afdelinger får penge til at ansætte flere medarbejdere. I stedet vil socialrådgiverne selv have lov til at vurdere fra klient til klient, hvor meget hjælp vedkommende har behov for. Sådan fungerer arbejdet sådan set også i dag. Det er imidlertid et brud på loven om straffuldbyrdelse, og det stresser socialrådgiverne selv, at de er nødt til at overtræde reglerne. Det forklarer Erik K. Frederiksen, der er formand for Landsklubben for socialrådgiverne under Kriminalforsorgen i Frihed. - Vi siger til alle vores klienter, at de skal overholde loven, og så gør vi det ikke selv. Det er drønfrustrerende, siger Erik K. Frederiksen, der har skrevet et brev til Folketingets retsudvalg med sin bøn. Domstolene straffer flere og flere med samfundstjeneste. For eksempel bliver spritbilister i dag ofte dømt til samfundsnyttigt arbejde i stedet for at komme bag tremmer. Samtidig er loven om handlingsplaner blevet skærpet. Det har øget arbejdspresset på de ansatte hos Kriminalforsorgen i Frihed. Ifølge en uafhængig rapport fra Deloitte Consulting fra janaur er der kommet 72 procent flere sager fra 1999 til 2001, men der er kun blevet ansat knap 13 procent flere mennesker til at tage sig af opgaverne. Derfor kan socialrådgiverne i dag ikke overholde kravene om for eksempel at besøge de kriminelle, der er idømt behandling eller samfundstjeneste. - Vi prioriterer benhårdt, hvem vi ligesom kan tage med venstre hånd. Det er vi simpelthen nødt til, fordi vi ikke kan nå det, loven foreskriver. Der er grænser for, hvor mange klienter en socialrådgiver kan tage sig af, og vi er ved at ramme muren, siger Erik K. Frederiksen. Hvorvidt det skader kriminelles fremtid og får dem til at fortsætte deres ulovlige karriere, har han svært ved at vurdere. Folketinget forhandler i øjeblikket med regeringen om en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen, der skal gælde fra 2004. Deloitte Consulting vurderer, at Kriminalforsorgen i Frihed har behov for 40-45 ekstra fuldtidsansatte. Men selv om politikerne bevilger pengene, mener formanden Erik K. Frederiksen fra Landsklubben for socialrådgivere i Kriminalforsorgen stadig, at det er nødvendigt med at suspendere loven, fordi det vil tage tid, inden det nye forlig kommer til at fungere i praksis. ------------------------------------------------- Fakta: Kriminalforsorgen i Frihed fører over hele landet tilsyn med personer med betingede domme, behandlingsdømte og prøveløsladte. Gennem samtaler med personen og kontakt med de offentlige myndigheder forsøger Kriminalforsorgen i Frihed at hjælpe den pågældende i gang med et liv uden kriminalitet. Samtidig hjælper Kriminalforsorgen i Frihed sine klienter med at finde arbejde og et sted at bo. /ritzau/