Travl start for Handelsskolen

Flere elever end der er plads til

FREDERIKSHAVN: Søgningen til ungdomsuddannelserne på Frederikshavn Handelsskole har i år været så massiv, at skolen har været nødt til at oprette ventelister til det treårige Handelsgymnasium (hhx). I år er 160 elever startet i en af Handelsgymnasiets fem førsteårsklasser, og et par håndfulde håbefulde unge venter på, at en af de 160 falder fra i løbet af de første uger, så de kan overtage den tomme plads. Dertil kommer at tilmeldingerne til de 1-årige hhx-klasser for studenter har også været på et helt usædvanligt niveau i år. 78 elever går nu i de tre 1-årige klasser. De etårige klasser kører for allersidste gang i år, fordi denne uddannelse falder væk, når gymnasiereformen træder i kraft i skoleåret 2005/2006. - Det er lidt ærgerligt, at vi fremover ikke vil kunne tilbyde de etårige handelsgymnasieuddannelser, siger vicedirektør Tommy Christensen, - især når vi som i år oplever denne helt usædvanlige interesse. - Eleverne i Ungarnklassen opnår jo også nogle specielle kompetencer ved deres udlandsophold, hvor de ud over oplevelsen ved den fremmede kultur og studieform også får øget studiekompetence. Også på de erhvervsrettede ungdomsuddanneler (hg) er der rift om pladserne. Her er der 154 elever mod 117 sidste år ved skoleårets start. For et år siden flyttede hg tilbage til skolens bygninger i Kirkegade efter at have boet på Baldersvej siden 1997 og er nu kommet tættere på byen, banegården og busserne. Det nye tiltag fra Nordjyllands Sports College, 10. skoleår, kan bryste sig af at være kommet godt fra start. Her er der 25 unge i gang med sidste år af deres folkeskoleuddannelse samtidig med, at de dyrker idræt på højt plan. Den boglige del foregår på Frederikshavn Handelsskole.