Travl uge med fokus på Greenspans tale

I den kommende uge bliver regnskabssæsonen for alvor skudt i gang. Sidste uge bød på stor stabilitet på både aktie- og obligationsmarkedet, der slutter ugen på nogenlunde samme niveauer som fredagen inden. I den kommende uge offentliggøres mange vigtige makroøkonomiske nøgletal, men de vil i et vist omfang blive fortrængt af regnskaber fra en meget stor del af de store amerikanske og europæiske selskaber, som vil rapportere om indtjeningen i de første seks måneder af 2003. I flæng kan nævnes, at der i denne uge kommer regnskaber fra Microsoft, Nokia, Intel, Ericsson, IBM, Ford, GM og Coca-Cola. Lever regnskaberne op til forventningen, vil aktieanalytikerne (og aktiemarkedet) ikke være sene til at rette blikket mod virksomhedernes udmeldinger om fremtiden. Dermed kan der opstå en udvikling, som for nogen virker uforståelig - nemlig at gode regnskaber kan medføre aktiekursfald (hvis forventningerne til fremtiden er svage), eller dårlige regnskaber kan medføre kursstigninger (hvis forventningerne er stærke). Det er der imidlertid ikke noget odiøst i, da aktiemarkedet jo - ligesom resten af det finansielle marked - er forventningsdrevet. Selskaberne vil i lyset af et relativt svagt 2. kvartal sandsynligvis se lidt lysere på 3. kvartal - men kan de leve op til indtjeningsforventningerne for den første halvdel af 2003? Og hvad melder de ud om forventningerne til hele 2003? I det nuværende kursniveau er der indregnet et robust opsving i både den amerikanske og europæiske økonomi. Holder det? Vi tvivler! På makrosiden er ugen præget af mange vigtige - primært amerikanske - nøgletal. Et af ugens omdrejningspunkter er regionale målinger af aktivitetsudviklingen i hhv. New York og Philadelphia områderne. Markedet anser begge som ledende indikatorer for det nationale ISM indeks, der offentliggøres fredag den 1. august. Vi forventer et markant tilbagefald fra 26,8 til 12 i New York, mens den ledende indikator for Philadelphia området forventes at stige en lille smule yderligere. Dermed vil der være lagt op til en lille stigning i det nationale ISM indeks til 51. Ugen i USA byder endvidere på vigtige økonomiske data for detailsalget, industriproduktionen, inflationen og forbrugertillid. Hertil kommer, at centralbankchef Greenspan holder sin halvårlige pengepolitiske tale for kongressen. Vil han forsøge at tale de lange renter ned igen? Det tror vi, men spørgsmålet er, hvor godt det lykkes! Ovenpå sådan en uge vil det være noget vovet at komme med et skråsikkert bud på, hvor kurserne ligger på fredag. I et tyndt sommermarked skal der ikke meget til for at medføre store kursbevægelser, og med en ekstremt tæt besat uge og en amerikansk centralbankchef, der afleverer sin halvårlige pengepolitiske tale til kongressen, kan alt ske. Derfor må vi ty til vores grundlæggende opfattelse af udviklingen over den kommende tid. Generelt tror vi, at aktiemarkedet indregner en for robust vækst i økonomierne til, at kursniveauerne kan holde. Vi forventer samtidig, at presset nedad på priserne vil blive opretholdt i de kommende mange måneder. Derfor vil ord som lav-, dis-, eller deflation fortsat præge debatten i lang tid endnu. Det vil - samtidig med yderligere rentenedsættelser fra Fed og ECB i efteråret - opretholde det positive obligationsklima.