Byggeri

Travle tider på anlægssiden i det kommende år

De mange nye anlægsopgaver er ikke helt problemfrie at gennemføre

HALS:Det er ikke kun den nye frit-valgs ordning, udarbejdelsen af en integrationspolitik og en øget fokusering på de ledige, der i år kommer til at præge socialudvalgets arbejde. Også en række store anlægsopgaver venter forude. - Jeg troede aldrig, at der ville være så mange mursten knyttet til dette job, bemærker således socialchef Lene Kvist, der overtog dette job i forsommeren 2002. En af de store anlægsopgaver, etableringen af et nyt bofællesskab ved ældrecenter Hassinghave i V. Hassing, er allerede i fuld gang, men her har det i forbindelse med projekteringen af det "gamle" Hassinghaves forestående renovering vist sig, at der bliver tale om en noget større opgave end oprindeligt ventet. - Det bliver næsten kun ydermurene, der kommer til at stå tilbage, men vi har set de foreløbige tegninger for projektet, og det ser spændende ud, bemærker formanden for socialudvalget, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V), der samtidig påpeger, at renoveringen af det "gamle" Hassinghave igangsættes, når arbejdet med det nye bofællesskab ved siden af Hassinghave er overstået sidst på året - så beboerne i det "gamle" Hassinghave kan bruge boligerne i det nye bofællesskab som midlertidige erstatningsboliger. - I forbindelse med dette arbejde skal vi også have fundet ud af, hvor de kommunale aflastningsstuer skal være. Skal det være på Hassinghave eller Fjordparken (ældrecentret i Hals, red.), spørger Ane-Marie Viegh Jørgensen og fortsætter: - Det burde med beboersammensætningen i kommunen nok være på Fjordparken, men det bliver nok alligevel af praktiske hensyn på Hassinghave. Kvaler på Fjordparken Mens det er et spørgsmål, der endnu ikke er afklaret, så er en anden anlægsopgave, projektet med 10 nye boliger for psykisk udviklingshæmmede i Kastanieparken i Gandrup, sendt i offentlig licitation. - Vi forventer at kunne tage første spadestik til det projekt 24. marts, bemærker Ane-Marie Viegh Jørgensen. Er projektet i Gandrup forholdsvis problemfrit at gennemføre, så gør det samme sig ikke gældende for den planlagte etablering af 10 nye boliger til "bedre" ældre ved Fjordparken. Her gør behovet for at pilotere byggeriet med 14 meter lange pæle ikke ligefrem projekteringsarbejdet nemmere - fordi der også skal tages højde for en frygt for gasser i undergrunden - og samtidig skal der i byrådet også træffes en ikke uvæsentlig beslutning med hensyn til det "gamle" Fjordparkens fremtid. Her har nye regler medført, at man fra politisk hold skal tage stilling til, om boligerne i ældrecentret er tidssvarende. Skal de være det, skal der ud over bedre badeværelses-forhold på Fjordparken være tale om to-rums lejligheder, så der også er plads til at medbringe en samlever til ældrecentret, og problemet er for de folkevalgte, at der på Fjordparken kun er tale om et-rums lejligheder. - Vi skal have foretaget en politisk vurdering af, hvad vi vil med Fjordparken, men jeg har nok en forventning om, at vi som med skolerne tager det hele på én gang, når vi går i gang med byggeriet af nye boliger ved Fjordparken, siger Ane-Marie Viegh Jørgensen, der i den forbindelse påpeger, at projektet for en eventuel renovering af det "gamle" Fjordparken skal være grydeklart inden 1. juli 2004. Dette tidskrav hænger sammen med, at den nuværende ordning vedrørende kommunale indskud til Landsbyggefonden i forbindelse med nye anlægsopgaver ændres fra denne dato, så indskuddet vender tilbage til de tidligere 14 procent fra de nuværende syv procent.