Travlhed hos håndværkere udsætter renovering

Arbejdstilsynet har forlænget fristen for at udbedre forhold på Agersted Skole

På Agersted Skole er der sat en frist til 1. januar til at bringe forholdene i orden. Arkivfoto

På Agersted Skole er der sat en frist til 1. januar til at bringe forholdene i orden. Arkivfoto

AGERSTED:Brønderslev Kommune har store problemer med både at skaffe håndværkere og byggemateriale. Kommunen har klaget sin nød over for Arbejdstilsynet for renovering af Agersted Skole. Der skulle inden 13. august blandt andet etableres en flugtvej fra 1. sal af sydfløjen. Arbejdstilsynet har givet Brønderslev Kommune en frist til 1. januar. Arbejdstilsynet har godkendt udsættelsen, da Brønderslev Kommune har taget visse forholdsregler for at reducere risikoen. Der er ligeledes givet tilladelse til ar udføre arbejde i gymnastiksal, omklædningsrum samt depot, Her er der konstateret skimmelsvampe. En del af arbejdet er udført, men der mangler mindre ting. Brønderslev Kommune har arbejdet intenst på at udbedre skaderne, og har lovet, at arbejdet er afsluttet til 1. januar. Arbejdstilsynet har forlænget fristen til 1. januar.