Lokalpolitik

Travlhed med byplanlægning

De kommende år byder på mange ændringer i Hjørrings gader

HJØRRING:På teknisk forvaltning arbejder man i øjeblikket med 14 projekter, som alle handler om udvikling af Hjørring - og byplanlægning i særdeleshed. Projekterne hænger for nogles vedkommende tæt sammen, mens andre står lidt for sig selv. Men fælles er, at de alle handler om, at der fra politisk hold arbejdes på at lade udefrakommende investorer få så gode vilkår som muligt i Hjørring. I flæng kan nævnes entreprenørvirksomheden Enggaard, der arbejder med butikscentret på Møller Lee-grunden, Kaae Gruppen, som vil opføre et butikscenter på Frederikshavnsvej, Lidl, der venter på at etablere sig og Henrik Calum, der står bag Skt. Knuds Park. - Vi har en helt bevidst strategi, som siger, at vi lader de private investorer komme til før kommunen søsætter sine projekter, siger byplanlægger Svend Jacobsen, som dog har rigeligt at se til alligevel. For i kølvandet på de private projekter, kommer en lang række øvrige forhold, der skal være i orden, når noget nyt kommer til - f.eks. ordentlige trafikforhold, kloakering, udstykning af nye områder til parcelhuse og i det hele taget dette at holde en særdeles rød tråd i udviklingen af Hjørring. Og det er Svend Jacobsens arbejde.