Travlhed omkring nyt multihus

Initiativtagerne til et medborgerhus i Øster Hurup er fulde af optimisme

ØSTER HURUP: Gruppen af Øster Hurup-borgere, der arbejder for at realisere det såkaldte Multihus i forbindelse med renoveringen/ombygningen af Øster Hurup Skole, er kommet på hårdt arbejde. Sammenkædningen af Multihus og skole indebærer nemlig, at man er nødt til at holde trit med Hadsund Kommune, der meget snart beslutter sig for et af de fem tilbud, man har fået på skolerenoveringerne i Als og Øster Hurup. - Multihuset behøver ikke som skolerne at stå færdigt ved skoleårets begyndelse, men vi skal beslutte os nu, forklarer Jette Hansen, formand for Øster Hurup Borgerforening. Borgerforeningen har sammen med idrætshallen, idrætsforeningen Olympia, handelsstandsforeningen og turistforeningen været de drivende kræfter i "Projekt Multihus", der opstod efter et stormøde i byen for to år siden. - På mødet fik vi næsten enslydende meldinger om, at et medborgerhus stod øverst på listen. Siden har den arbejdsgruppe, der blev nedsat, arbejdet helt fantastisk, både sammen og på skift, fortæller Jette Hansen, der sammen med Jørgen Kaare, formand for idrætshallen, er mest aktive i denne fase. De to mødtes med borgmester Karl Christensen i sidste uge og fik her præsenteret de tegninger og projektbeskrivelser, der er en forudsætning for at komme videre. Samtidig fik de at vide, hvordan kommunen forholder sig til multihuset. Og mødet giver ifølge Jette Hansen grund til optimisme, selvom man ikke er kommet igennem med alle sine ønsker. Blandt andet havde gruppen anmodet kommunen om at eftergive en gæld på 350.000 kr., der resterer efter byggeriet af Øster Hurup Hallen i midten af 80'erne. En anmodning, økonomiudvalget afviste på sit seneste møde. Til gengæld stillede udvalget i udsigt, at kommunen kan bidrage med værdier i form af jord og nærliggende bygninger, hvis værdi kan bruges, når initiativtagerne søger midler fra den statslige Lokale- og Anlægsfond. Det foregår efter krone-til-krone princippet, således at støtte fra fonden modsvares af tilsvarende beløb fra kommunen. I Øster Hurup stiller man sig dog en smule tøvende over for kommunens gave, der omfatter aktivitetscenteret (på betingelse af, at de nuværende brugere ikke stilles ringere, red.) og lærerboligen(på betingelse af, at de nuværende beboere kan blive boende, red.). - Vi overvejer i øjeblikket, om vi skal tage imod bygningerne, fordi vi er usikre på, om det i virkeligheden er underskudsforretninger, siger Jette Hansen med henvisning til bygningernes stand. Det tvivlsspørgsmål forhindrer dog ikke, at man arbejder ufortrødent videre. Arbejdsgruppen har på mødet på rådhuset fået præsenteret de fem projekter, der fremkom på licitationen over skoler og Multihus. Buddene lød på cirka 3,5 til 6 mio. kr. for Multihuset, og Jette Hansen oplyser, at gruppen har indsnævret opløbet til to projekter. - Vi sigter lavt, men stadig sådan, at vi får dækket langt de fleste af de behov, der blev opstillet efter stormødet for to år siden, siger Jette Hansen. Et nyt stormøde er i øvrigt på vej, formentlig allerede i løbet af en uge. I mellemtiden skal der laves vedtægter og formuleres et værdigrundlag, som skal bruges, når man skal ud at søge penge til projektet. - Der er en masse fonde, man kan søge om den slags projekter. En anden mulighed er sponsorater, og vi forestiller os desuden, at vi ved at tegne medejerbeviser kan rejse nogle penge, siger Jette Hansen. Borgmester Karl Christensen har ved flere lejligheder, blandt andet på byrådsmødet i sidste uge slået fast, at kommunen ikke har planer om at bidrage yderligere. Multihuset skal i forhold til kommunen være "udgiftsneutralt". Men Jette Hansen føler ikke, at døren er fuldstændigt smækket i fra kommunens side. - Jeg opfatter det sådan, at man vil sikre sig imod, at vi kommer rendende og kræver ind, når huset er bygget. Men tanken er at lave et hus, der bruges på alle tider af dagen og altså også af skolen, siger hun som argument for, at kommunen i et eller andet omfang kan medvirke til driften. - Det spændende i det her - også for skolen - er multihuset, for uden det er der i princippet bare tale om istandsættelse af gamle lokaler, bemærker hun.