Travlt år for Jet

JETSMARK:2002 var et år med store udfordringer for Svømmeklubben Jet, da det ved sidste års generalforsamling ikke lykkedes at få valgt en fuldtallig bestyrelse, og fordi det var svært at finde tilstrækkeligt mange trænere. Det fremgik af formand Helle Christiansens beretning på dette års generalforsamling. Det lykkedes dog alligevel at klare begge opgaver. Helle Christiansen fortalte i sin gennemgang af årets aktiviteter, at babysvømning var meget populært. I 2002 introducerede Jet holdene "åbent vand", der tager hensyn til stress i børnefamilierne. Det betyder, at forældrene har større frihed til at bestemme, hvornår de vil træne. Vandaerobicholdene er også populære, og det nye musikanlæg i svømmehallen, har især deltagerne til vandaerobic stor glæde af. Anlægget består også af en undervandshøjtaler, som får fået børn på ét og to år til at svømme på ryggen, fordi de synes, at det er sjovt at have ørerne under vandet, forklarede Helle Christiansen. Hun så også fremad i sin beretning og nævnte vandaerobic for gravide og en udvidelse af babysvømningen som aktiviteter, der var nærliggende at sætte i gang. Jet"s regnskab viste et overskud på 1.900 kr., og ved valget til bestyrelsen modtog Bodil Olesen genvalg, mens Klaus Lindegaard, Per Steenstrup og Louise Johansen er nye i bestyrelsen, som også består af Brian Sloth-Odgaard, Christina Baltzer og Hans Pilgaard. Helle Christiansen ønskede derimod ikke genvalg til bestyrelsen. Støtteforening Jet"s Venner har også holdt generalforsamling. Vennerne hjalp sidste år med indskrivning og afkrydsning ved svømmeskolen, afvikling af Flipper Cup og Sjøv Lørdag. For at tjene penge serverede Jet"s Venner ved sparekassens garantfest og julefrokost hos Flextronics. Jet"s Venner fik et overskud på 10.000 kr.