Travlt år for vandværk

ULSTED: Ulsted Vandværk har holdt generalforsamling, og formand Jørgen Jørgensen kunne i sin beretning fortælle, at bestyrelsen har arbejdet med mange ting i løbet af året. Bl.a. er kortmaterialet blevet færdigt, og det er til stor gavn, når der skal graves i jorden. Endvidere er Krabbesbro Vandværk kommet ind under Ulsted Vandværk. Det er også besluttet at lave et nyt vandværk, da det gamle er ved at være slidt op og ikke kan producere nok vand til at sikre forsyningssikkerheden. Det bliver et tip-top moderne vandværk, hvor vandet ikke ser dagens lys, før det løber ud af vandhanen. Der er kommet 25 nye medlemmer til i årets løb, og der blev i løbet af det forgangne år pumpet 70.800 kbm vand op og solgt 69.320 kbm. Det er et spild på under 2,5 procent, og det betegnes som fint - ligesom det vanen tro er er tilfældet med værkets vandkvalitet. Regnskabsfører Hans Ole Pedersen gennemgik regnskabet og kunne igen i år konstatere, at det går godt økonomisk med et driftsoverskud på omkring 182.000 kr. Keld Vadsholt og Preben Jacobsen blev begge genvalgt til bestyrelsen. jbj