Aalborg

Travlt år i Viking

Henrit Sloth fortsætter som formand for boldklubben i Als

Udgifterne er nogenlunde stabile, men sådan er det ikke med indtægterne, og der kræves en indsats af mange medlemmer for at få en boldklub af Vikings størrelse til at løbe rundt. Det sagde formanden for Als-klubben, Henrik Sloth, med en let løftet pegefinger på den årlige generalforsamling. Økonomisk har klubben det dog godt. Den er velkonsolideret og har også i det forløbne år haft et pænt overskud, men det kommer altså ikke af sig selv, bemærkede formanden. Klubbens bestyrelse har haft ekstra meget at se til i 2008, blandt andet fordi man ved forrige generalforsamling ikke fik stablet et aktivitetsudvalg på benene. Det har således været overladt til bestyrelsesmedlemmerne at afvikle blandt andet idrætsugen. Henrik Sloth sagde også, at man vil stramme op omkring kontingentrestancer. Restanter vil ikke få lov at spille bold, sagde han. Klubbens kasserer, Dorthe Gade, oplæste regnskabet, der sluttede med et overskud på godt 76.000 kr. mod 122.000 kr. året før. Det skyldes blandt andet en omlægning af det kommunale tilskud. Af de samlede indtægter på 607.740 kr. udgør kontingenterne kun godt ti procent, nemlig 67.515 kr. Man har i årets løb solgt ud af aktierne i AaB og den lokale sparekasse for at finansiere det store udlejningstelt, der med borde og stole samt en trailer til at fragte det på, løb op i over 200.000 kroner. Henrik Sloth blev genvalgt som formand. Mai Lybæk trådte ud af bestyrelsen, men til gengæld blev Vivi Nielsen og Jeanette Andersen valgt ind, så bestyrelsen er på det maksimale, ni medlemmer. På generalforsamlingen blev der også valgt stadionudvalg, et ungdomsudvalg og aktivitetsudvalg, så bestyrelsen kan få det lidt lettere i det kommende år.