Lokalpolitik

Travlt ved håndvasken

GOLF:I sagen om afslag på skattefrihed til jordhandler til golfbanen i Hegedal har vi en kommentar: De to politikere (og borgmesterkandidater til efterårets valg) prøver at bortforklare de grove fejl begået fra kommunernes side i golfsagen med, at der var andre regler den gang. Det er et argument, der slet ikke holder, eftersom det er den tids regler, Skatterådet har afgjort sagen ud fra. Borgmester H.C. Maarup udtaler sågar, at tilladelsen kun er givet såfremt der er lovgrundlag for det. Det er en vanvittig lovløs situation, han dermed skitserer; enhver borger med en tilladelse til dette eller hint i kommunen bør nu selv undersøge om tilladelsen er lovlig? Skatterådets afgørelse må skabe travlhed ved håndvasken. Det har ellers ikke skortet på advarsler undervejs mod denne fremgangsmåde fra flere af landets førende skatteadvokater og fra flere ministre (to miljøministre og en skatteminister). Men det havde borgmestrene kun skuldertræk tilovers for. De havde jo deres ypperste ekspertise bl.a. bestående af de to kommunaldirektører (Jens Nørgård og Jørgen Basballe) som også er med underskriver på de famøse tilsagn om handel på ekspropriationslignende vilkår. Borgmesteren har sågar selv underskrevet et notat dateret 5. december 2007 hvoraf det fremgår, at kommunen allerede inden der blev udstedt byggetilladelse var klar over, at handelen ikke kunne gennemføres skattefrit og at fremgangsmåden ikke var lovlig. Men i stedet for at bringe tingene i orden først, skulle alle tilladelser med vold og magt gives – vel sagtens i forhåbning om, at når først banen er anlagt, vil alting lige så stille falde til ro igen. Og golfbaneselskabet har ved sin anmodning om at få jorden eksproprieret dateret 18. september 2007 ligeledes været helt klar over, at det ikke er muligt at gennemføre handelen som planlagt. Allerede i august 2007 underkendte SKAT muligheden for at handle jorden skattefrit – et svar, der aldrig blev officielt da spørgeren valgte at trække spørgsmålet tilbage allerede da det foreløbige svar forelå. Alt dette har alle sagens parter hele tiden været klar over. Alligevel fortsatte projektet og banen er for længst anlagt. At det nu virker som om det kommer fuldstændig bag på dem at fremgangsmåden ikke er lovlig, er vi naboer ikke overraskede over. Hverken for kommunen, golfbaneselskabet eller flertallet af politikerne har redelighed nogensinde haft en særlig høj prioritet.