Skolevæsen

Tre 4. klasser lægges ikke sammen

Der blev lyttet til elever og forældre fra Søndergades Skole

BRØNDERSLEV:Brønderslev Byråd har opgivet planerne om at slå tre nuværende 4. klasser på Søndergades Skole i Brønderslev sammen til to 5. klasser i skoleåret 2004-2005. Protest Der har været en voldsom protest fra både forældre og elever, og eleverne mødte op til et byrådsmøde med bannere, selv om besparelserne dengang ikke var sat på dagsordenen. Sparekravet er nået Men børne- og kulturudvalget kan også - uden at slå de to klasser på Søndergades Skole sammen - spare de krævede 500.000 kr. Derimod sker flere andre sammenlægninger af klasser. På Ø. Brønderslev Centralskole lægges to 1. klasser med henholdsvis 14 og 11 elever sammen til en 2. klasse med 25 elever. Besparelsen i år er 92.500 kr. (for fem måneder). Besparelsen i 2005 er 222.000 kr. 1. klasser slåes sammen På Søndergades Skole lægges tre 1. klasser med henholdsvis 16, 15 og 16 elever sammen til to 2. klasser med sammenlagt 47 elever fra det skoleår, der begynder til august. Besparelsen her er 92.300 kr. i år og 221.700 kr. næste år. Byrådet fulgte børne- og kulturudvalget, der foreslog ikke at slå de tre 4. klasser sammen til to kasser. En fejl - Det var en fejl, at det forslag kom frem, siger formand for børne- og kulturudvalget, Lene Hansen (S). Ved at slå de to 4. klasser sammen på Søndergades Skole kunne der spares 234.300 kr. på årsbasis. Timenorm forhøjes Der spares 330.000 kr. ved at forhøje lærernes netto-arbejdstidsnorm på grund af fridagenes placering. I alt er der således planer om en besparelse på 612.400 kr. Mer-besparelsen på 112.400 kr. foreslåes anvendt til eventuelle nødvendige støtte-foranstaltninger i forbindelse med sammenlægningerne. -Vi har sparet mere end vi skulle, så det håber vi, I vil have i erindring, når vi kommer med en ansøgning om penge til inventar til Thise Skole, som der ikke er penge til, sagde Lene Hansen på byrådsmødet. Der regnes i 2005 med besparelser på 685.000 kr., mens der i 2006 ventes besparelser på 309.000 kr.