Tre 8. klasser på Gandrup Skole i skole-puslespil

HALS:Kulturudvalget har efter færdiggørelsen af puslespillet om næste skoleårs fordeling af klasserne sagt ja til, at der på Gandrup Skole bliver tale om tre 8. klasser. Det sker for at give plads til de ni 7. klasseelever, der på Ulsted Skole har ønsket at fortsætte deres 8. klasse-skolegang på skolen i Gan-drup. For eleverne på Ulsted Skole gælder det som udgangspunkt, at det er Hals Skole, der er den næste distriktskole, når eleverne siger farvel til Ulsted Skole efter 7. klasse, men det har også altid for Ulsted-eleverne været muligt at fortsætte skolegangen i Gandrup - hvis det ikke dér har medført behov for at etablere en ny klasse. Når der denne gang dispenseres i forhold til det sidstnævnte, så skyldes det, at kommunen og byrådet har været forberedt på, at der i det nye skoleår ville være behov for en ekstra 8. klasse. Der er således i 2005-budgettet afsat penge til dette, og spørgsmålet har så bare været, om det skulle være Hals eller Ulsted Skole, der fik den tredje 8. klasse. Her er valget så - med henblik på de omtalte ni Gandrup-søgende 7. klasseelever fra Ulsted Skole - faldet på Gandrup Skole. Dette valg betyder i øvrigt, at de nuværende to 7. klasser på Gandrup Skole igen skal opdeles i tre klasser - efter ellers at være blevet samlet i to klasser, da de gik i 6. klasse.