Kunst

Tre år og et helt liv med Limfjorden

"Limfjorden - Stemmer og steder" I og II

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Skonnerten Mira i Limfjorden i frisk vejr. Ill. fra bogen.

Med Kirsten Kleins fantastiske fotos og Hans Edvard Nørregaard-Nielsens vældige og lykkelige strøm af ord får Limfjorden her et mageløst hyldestskrift. Tre år har den vestjysk opvoksede og rodfæstede forfatter, kunstskribent og skønånd brugt på at berejse den store fjord, der skiller Jylland på tværs - og samtidig forbinder de jyske lande og forsyner dem med luft, liv og næringsveje gennem 1000 år. Hans prosa er en vældig oplevelse i sig selv - tidløst former sproget sig, stærkt og smukt - det kunne have været skrevet i en hvilken som helst tid gennem hele 1900-tallet og helt til nu, levende, rent og flot, men med masser af lune lommer og poetiske spillende glimt. Det er i sig selv en stor fornøjelse, men også helt nødvendigt i en bog, hvis billedside er skabt af den fantastiske Mors-fotograf, Kirsten Klein. Få forfattere vil kunne skrive, så teksten tåler at stå ved siden af hendes verdens-kunstværker. Det gør Hans Edvard Nørregaard-Nielsens originale, videnstætte og følelsesmætte prosa. Måske netop muligt, fordi hans liv i høj grad er gået med at skrive om billedkunst, analytisk, kunsthistorisk, som anmelder, som katalogskribent og biograf. Her forenes i hvert fald kunst, kunsthistorie, landskabelighed, landskabshistorie, kulturhistorie og nutid med levet liv og oplevet natur og kultur på en guldalderligt universel altomfattende måde. Forfatteren refererer selv flere steder til den store landskabs- og kulturhistoriker, billedkunstner, skribent og ø-hopper, Acton Friis, og en sammenligning er fristende. Lykkeligvis må den falde ud til begges fordel - de kan hver især noget forbløffende og overvældende, som fylder og udvider deres registrerende rejser til storhed og til noget, der ligner udødelighed. Hans Edvard Nørregaard-Nielsens værk består af fire stærke linjer: Hans livslange oplevelser med fjorden og fjordlandet, hans moderne rejse rundt i alt Limfjordsvandet på skonnerten "Mira", kultur- og regionshistorien, og så, og ikke mindst, kunst- og litteraturhistorikerens rejse. Det afspejler sig også i billedsiden, hvor mange af de store kunstneres værker fra fjordlandet vises. Vi møder i rigt, kommenteret og begrundet udvalg Hans Smidth, Agnes Slott-Møller, Christen Dalsgaard, Fridolin Johansen, Niels Bjerre, Jens Søndergaard, Dankvart Dreyer, John Olsen, Knud Agger og Martinus Rørbye i smukt tryk og antal, ligesom de to store bind også har plads til litteraturen i skikkelse af Hans Kirk, Jeppe Aakjær, Johs. V. Jensen, Thøger Larsen og mange flere. Og så kirkerne, klostrene, slottene og herregårdene. Det er et bogværk, man kan læse i gang efter gang, tage som helheden eller kapitelvis og vende tilbage til med glæde og på jagt. Og et stort, smukt billedværk. Men det er også et værk, der sine steder synes at have taget magten fra sin skaber, der vil have så meget med, vil omkring så mange steder og tider og referencer og perspektiver, at styringen af stoffet bliver noget vanskelig. Det sker, at han - og dermed vi - synes at fare vild i stofrigeligheden. Men man tager det gerne med. Det er en overdådighed af viden og vilje, ikke en mangel. Og det beskrives ydmygt stolt af ham selv i forordet og undervejs - som en livsdrøm opfyldt, men overvældende og måske påbegyndt for sent. Det er klædelig beskedenhed, men den afkræftes rigeligt af resultatet. Lars Borberg lars.borberg@nordjyske.dk Hans Edvard-Nørregaard-Nielsen: "Limfjorden - Stemmer og steder", I og II. 850 sider, 500 kr. Fotos af Kirsten Klein samt kort, malerier, tegninger, historiske fotos mm. Gyldendal