Redningsvæsen

Tre akutbiler klar til udrykning

I løbet af næste år vil i alt tre akutbiler døgnet rundt være klar til at rykke ud lige så mange forskellige steder i Nordjylland.

I løbet af næste år vil i alt tre akutbiler døgnet rundt være klar til at rykke ud lige så mange forskellige steder i Nordjylland. Arkivfoto: Per Kolind

I løbet af næste år vil i alt tre akutbiler døgnet rundt være klar til at rykke ud lige så mange forskellige steder i Nordjylland. Arkivfoto: Per Kolind

De tre akutbiler, som bemandes med specialuddannede reddere - såkaldte paramedicinere, får base i henholdsvis Hjørring, Thy-Mors og Himmerland. Dertil kommer, at der også næste år bliver en døgnbemandet lægebil med base i Aalborg. Afhængig af opgaven vil der være mulighed for at en anæstesisygeplejerske rykker ud sammen med akutbilen, idet bilerne bliver knyttet direkte til landsdelens sygehuse. Den forbedrede præhospitale indsats er en direkte følge af den nye sygehusstruktur, hvor der bliver længere mellem sygehusene, som er i stand til at tage imod akutte patienter.