Energiselskaber

Tre elselskaber går i giftetanker

Forhandlinger om et nyt stort selskab i Vendsyssel og Himmerland

AALBORG:Et nyt, stort nordjysk elselskab ser formentligt dagens lys i løbet af kommende år. Efter flere år med tiltagende samarbejde har elforsyningerne ESV, ENV og HEF, der dækker Himmerland og det meste af Vendsyssel, taget hul på forhandlinger med henblik på en total sammenlægning af de tre selskaber. I flere år har de tre selskaber via det fælles selskab Energi Nord samarbejdet om handel med el, markedsføring og forsyning af de kunder, der ikke har været omfattet af det frie elmarked. Tilbage i de tre elselskaber har ligget ejerskabet og driften af elnettet i de tre geografiske områder. Ikke mindst for kunderne har den komplicerede selskabsstruktur medført forvirring. Bestyrelserne for de tre selskaber drøftede allerede for fire-fem år siden mulighederne for en fusion, men dengang strandede det blandt andet på forskellig netstruktur i de respektive områder. Mens det himmerlandske højspændingsnet i høj grad var mastebårent, var det vendsysselske stort set lagt i kabler, hvilket set fra Vendsyssel gjorde en fusion til en dårlig forretning. - Vi var ikke modne til en sammenlægning dengang, fordi der mellem de tre selskaber herskede forskellige opfattelser af, hvorvidt det var nødvendigt, siger tømrermester Flemming Frisgaard Pedersen, formand for HEF. Flemming Frisgaard Pedersen, der også deltog i forhandlingerne dengang, forventer et andet resultat denne gang. - Med liberaliseringen af elmarkedet har vilkårene elselskaberne har ændret sig betydeligt siden da. Stigende krav om effektivisering betyder, at der ingen vej er udenom. Elselskaberne skal være større, siger han og tilføjer, at der fra regering og Folketing kommer entydige signaler om, at der er for mange elselskaber i Danmark. Desuden vil de positive erfaringer med samarbejdet i Energi Nord være med til at trække en endelig fusion i mål, mener han. Hvordan problemet med forskelle i elstruktur og dermed økonomiske fundament kan klares, har HEF-formanden ikke noget officielt bud på. - Ikke på nuværende tidspunkt. Vi er først ved at gøre de indledende øvelser med nedsættelse af forhandlingsudvalg, siger han. Inden den endelige fusion kan underskrives, skal de tre selskabers repræsentantskaber hver for sig godkende projektet.