Tre fabrikker har mistet 132 job på fem år

FJERRITSLEV:Af den seneste statistik fra 12 kommuner i Region Aalborg fremgår, at der gennem de seneste fem år har været et fald på 460 arbejdspladser i Fjerritslev Kommune svarende til 10,5 procent, hvilket er det største antal i regionen. Over en fjerdeldel af de mistede arbejdspladser i Fjerritslev Kommune skyldes en reduktion i arbejdsstyrken hos tre af kommunens største virksomheder, nemlig Licentia Group A/S - tidligere Stratego, RBM - tidligere Rabami og Migatronic A/S. Hos Licentia Group er i øjeblikket ansat knap 100 medarbejdere, hvor Stratego i 1998 beskæftigede 140, oplyser controler Johannes Kristensen. I 1997/1998 var hos RBM ansat 108 medarbejdere mod i dag 98. - I mellemperioden var vi oppe på 140 ansatte, oplyser RBM-direktør Birger Larsen. Migatronic AS tegner sig for det største antal mistede arbejdspladser af de nævnte virksomheder. - I regnsskabsåret 1998 beskæftigede svejsemaskinefabrikken 303 mod 221 i dag, oplyser direktionssekretær Martha Holme fra Migatronic. Altså et samlet fald på omkring 132 arbejdspladser på de tre Fjerritslev-virksomheder. - Da Migatronic beskæftede flest var vi 450, og vi har aldrig været oppe på 600 medarbejdere, som det fremgik i NORDJYSKE Midtfjord i sidste uge, påpeger Martha Holme. Erhvervschef i Midtfjord Udviklingsråd, Søren Westergaard, nævner at man i øjeblikket arbejder på at finde frem til, hvilke lokale erhverv, der er ramt, og hvad der ligger til grund for de mistede arbejdspladser. og udrede statistikkens forudsætninger. - Fjerritslev har et strukturelt problem, forstået på den måde, at vi har en forholdsvis stor andel af landbrug og "gamle" erhverv, som kan være lidt følsomme i flere sammenhænge. Altså erhverv, hvor der ikke har været synderlig vækst gennem de senere år, og derfor har mistet nogle arbejdspladser, siger Søren Westergaard. - Samtidigt har vi for lav andel af service- og IT-virksomheder, som generelt har oplevet vækst, eksempelvis som i Pandrup-området, tilføjer han. Søren Westergaard understreger samtidigt, at han bestemt ikke er utilfreds, da egnens erhvervsliv har mange kvaliteter at bygge på, som rummer en række fordele. - Vi er jo nødt til at tage udgangspunkt i det vi har, og se fremad ved at kigge på tingene og udvikle indefra ud fra de styrkepositioner vi har, påpeger erhvervschefen.