Tre forskellige slags huse

FREDERIKSHAVN:Bette Frederikshavn stod færdigt ved indgangen til 1920erne, og arkitekterne opdeler husene i kvarteret i tre forskellige typer. De første huse fra før århundredeskiftet er små huse uden kælder. Oprindeligt var det lave huse med tegltag. De næste huse blev opført efter århundredeskiftet. Her blev der kælet lidt mere for detaljerne, og husene havde som oftest kælder og første sal. Tagene var som før af tegl, men ind i mellem sås cementtagsten og skifer. Arkitekturen var sandsynligvis inspireret af tyske arkitekter, og detaljerigdommen var stor. Mange huse fik pudsede hjørnepilastre, profilerede gesimser, og vinduerne blev indrammet af profilerede udspring. Andre huse blev bygget i røde teglsten med hvidtede blændinger under vinduerne eller med glaserede teglsten med mønster.