EMNER

Tre grydeklare sti-projekter

VRÅ: Tre af idéerne fra Mere Gang i Vrå er godt på vej til at kunne realiseres. En 16 medlemmer stor arbejdsgruppe har igennem halvandet år arbejdet med forslagene om en sti gennem Tuekæret til Em, en bjæsksti og plantning af frugttræer. Idéerne passer fortræffeligt ind i Leader+konceptet, og Peter Have fra arbejdsgruppen fremlagde på idémødet skitser og overslag over de tre projekter. - Vi har været ude at gå alle stier og grønne områder i Vrå igennem, både sammen og hver for sig, fortalte han. Gruppen har været i kontakt med lodsejerne i Tuekæret og fået grønt lys til at anlægge en sti, så beboerne i Vrå kan komme ud at trave i det skønne område, der byder på masser af oplevelser med nattergale, ræve og rådyr. Der er også fundet egnede steder til plantning af frugttræer, og det skal ikke være de ynkelige nymodens stikkejawerter, der er fremavlet til villahaver. - Det skal være vores barndoms sorter, der gror højt og vildt og inderligt, fastslog Peter Have. Der er 13 kilometer stier i Vrå og mange steder undervejs kan man finde ingredienser til bjæsk. - Der er slåen ved ridebanerne, mirabeller i Tuekæret, fuglekirsebær ved kommunekontoret, og tanken er at lave en folder, der angiver, hvor tingene kan samles, og som fortæller, hvordan man laver bjæsk, forklarede Peter Have. Der skal dog plantes mere rundt omkring, for at Vrå har et righoldigt udbud af bjæskingredienser. I Tuekæret skal der bruges en buskrydder, før en sti kan blive nogenlunde farbar, og der skal bygges en bro og laves gangbroer over grøfter. Der skal også sættes kort og plancher op på udvalgte steder, og det koster alt sammen penge. - Vi har gået og tænkt og spekuleret og drømt og fantaseret om, hvor pengene skulle komme fra, og så kom Leader+ og dermed muligheden for at stykke projektet over, sagde Peter Have. Han har regnet lidt på prisen, og anslår, at der til sammen er brug for 124.000 kr.: 71.000 kr. til stiprojektet i Tuekæret, 23.000 kr. til bjæskstien og 30.000 kr. til frugttræer. fyt