Ledelse

Tre i forslag til bestyrelse

Initiativgruppen bag Thy Ferries spiller op til den stiftende generalforsamling 25. maj ud med forslag om tre mand stor bestyrelse.

Svein Olaf Olsen, en af initiativtagerne til Thy Ferries, er ikke tiltænkt en plads i den nye bestyrelse. - Det er helt op til en ny bestyrelse at afgøre, hvor og hvordan jeg kan bruges til mest mulig gavn for Thy Ferries A/S, siger han.Arkivfoto

Svein Olaf Olsen, en af initiativtagerne til Thy Ferries, er ikke tiltænkt en plads i den nye bestyrelse. - Det er helt op til en ny bestyrelse at afgøre, hvor og hvordan jeg kan bruges til mest mulig gavn for Thy Ferries A/S, siger han.Arkivfoto

Initiativgruppen bag Thy Ferries er op til den stiftende generalforsamling i Thy Ferries A/S 25. maj klar med sit forslag til, hvem der skal udgøre selskabets første bestyrelse. Ifølge det prospekt, der er grundlag for aktietegningen i Thy Ferries A/S under stiftelse, skal selskabets bestyrelse være på tre til syv personer. - Vores forslag til den stiftende generalforsamling er en bestyrelse på tre personer. Det skyldes et ønske om at få en lille, men aktiv bestyrelse, der hurtigt kan samles og være tæt på de beslutninger, der skal træffes, når selskabet er stiftet, siger Svein Olaf Olsen, en af initiativtagerne til Thy Ferries. I alt 765 investorer fordelt på enkeltpersoner, foreninger og organisationer har tilsammen givet tilsagn om at tegne kapital for i alt 4,2 millioner kroner i selskabet. De tre, der er bragt i forslag til bestyrelsen er advokat Rasmus Haugaard, Aalborg, der har været juridisk ansvarlig for udarbejdelsen af tegningsprospektet og selskabsdannelsen i Thy Ferries. Direktør Poul Røge, Hanstholm, er bragt i forslag, fordi han er en god repræsentant for den store gruppe af mindre, men lokalt funderede investorer, som har tegnet en stor del af de 4,2 millioner kroner, der i øjeblikket udgør kapitalgrundlaget i Thy Ferries. Som den tredje er vognmand Bjarne Andersen, Hanstholm, bragt i forslag. Det sker ud fra hans mangeårige kendskab til og hans kontakter i transportbranchen. - De tre er initiativgruppens forslag og udelukker på ingen måde, at andre kandidater kan bringes i forslag på generalforsamlingen 25. maj, siger Svein Olaf Olsen. Hans rolle i forhold til det nye selskab er uafklaret. - Det er helt op til en ny bestyrelse at afgøre, hvor og hvordan jeg kan bruges til mest mulig gavn for Thy Ferries A/S, siger han. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad lørdag