Tre kilometer motorvej på Eriks grund

Bliver det en vestlig limfjordsforbindelse, så gider landmand Erik Mosegaard på Høvejen ikke kæmpe mere.

Erik Mosegaard. Foto: Jesper Thomasen

Erik Mosegaard. Foto: Jesper Thomasen

Han har prøvet det én gang før, landmand Erik Mosegaard, der driver slægtsgården Mosegaard fra 1872 ved Høvejen nord for fjorden. Denne gang magter han ikke at tage kampen. - Hvis de beslutter den vestlige forbindelse, så er det slut - så orker jeg ikke mere, siger Erik Mosegaard, der kæmpede med myndighederne i 12 år, da Hirtshalsmotorvejen blev anlagt. Dengang mistede han 40 hektar landsbrugsjord, som han - i lighed med en gruppe andre landmænd - i sidste ende fik fordoblet erstatningen for. Vedtages en vestforbindelse, har han udsigt til at skulle tage kampen endnu en gang. Cirka 200 hektar af hans jord bliver berørt. Det svarer til, at han samlet set får en motorvejsstrækning på tre kilometer langs sine marker - i alt 400 hektar marker med raps, hvede og byg, bredt ud over et stort område nord for Aalborg Lufthavn og Hvorup. Dyreholdet på ejendommen er lejet ud. - Mine jorde bliver skåret i stumper og stykker, og der bliver kun hjørner og trekanter tilbage, som det er umuligt at køre på og drive effektivt med de store landsbrugsmaskiner. Det giver alt for megen spildtid, og fortjenesten pr. hektar falder drastisk. - Desuden vil motorvejen gennemskære de dræn, som jeg har anlagt, og selvom de reetableres, så viser erfaringen, at de aldrig kommer til at fungere ordentligt. Erik Mosegaard Pedersen påpeger, at Aalborg Kommune har et meget stort grundvandsreservoire i netop det område, hvor motorvejen til en vestforbindelse skal skære igennem. - Biltrafikken vil udlede kvælstofbrinte, benzen og tungmetaller i mængder, som mange gange overstiger hvad jeg nogensinde har været i nærheden af at belaste miljøet med, konstaterer han, og mener at området også af andre grunde er uegnet til formålet. - Det er gammel havbund, så man skal 27 meter ned for at finde fast grund. - Det betyder, at man - ligesom ved anlæg af Hirtshalsmotorvejen - er nødt til at opdæmme store mængder sand og grus, som skal ligge på strækningen i flere år for at presse jorden sammen, så den bliver stabil vejbane. - Det er et fuldstændig vanvittigt projekt, spild af tid og penge, fastslår Erik Mosegaard, der er overbevist om, at man bevidst har flyttet stregerne og fordyret modellen for et ekstra tunnelrør, for dermed at bane vejen for, hvad han betegner som "prestigeprojektet over Egholm".