Tre lærere risikerer jobbet

Indeklimaproblemerne på skolen er skrumpet ind, men er fortsat alvorlige for tre af de ansatte

HADSUND:Tre medarbejdere på Hadsund Skole døjer fortsat med efterveer af de indeklimaproblemer, der var på den nybyggede skole efter ibrugtagningen ved årsskiftet, og som - måske - stadig eksisterer i mindre omfang. - En er lige nu sygemeldt i 14 dage for at få tid til at få medicinen ud af kroppen. En døjer med problemer med især bihulerne, og en må dagligt tage medicin for at kunne være her, fortæller skoleleder Allan Krone. Der er næppe nogen tvivl om, at de pågældendes problemer hænger sammen med den påvirkning, de udsættes for på skolen. - De får det i hvert fald markant bedre i weekenden, hvor de er væk fra skolen, siger Allan Krone. Udsigterne for de tre medarbejdere kan i værste fald være, at de må opgive at arbejde på skolen. - Hvis ikke de på længere sigt kan komme til at fungere her, så kan vi blive nødt til at omplacere dem, siger Allan Krone. Særligt følsomme En stor del af det cirka 100 mand M/K store personale på skolen fik problemer kort efter ibrugtagningen af skolen på grund af det dårlige indeklima, men "feltet" er nu altså skrumpet ind til blot tre. BST-læge Bo Schou Jensen har fulgt situationen, siden der i januar måned blev "slået alarm". Han vurderer, at indeklimaproblemet bør være løst, hvis ellers BSTs anbefalinger er blevet fulgt, og at de, der endnu døjer med følgevirkningerne, sandsynligvis gør det, fordi de er særligt følsomme. - Det er ikke så usædvanligt, når man først har reageret på noget, at man så er meget følsom bagefter. Psyken spiller også ind, så for eksempel lugte alene er nok til at udløse gener, siger han. Tavshedspligten forhindrer Bo Schou Jensen i at udtale sig specifikt om de medarbejdere, der endnu er ramt af problemerne. Men generelt er det ifølge BST-lægen sådan, at det de fleste gange lykkes at løse problemerne, så alle kan være på en arbejdsplads. - Men personlige forhold kan selvfølgelig spille ind. Der har været ganske få tilfælde, hvor folk er tvunget til at søge væk, men i almindelighed er det fordi folk mister tålmodigheden og vælger at finde et andet job, siger Bo Schou Jensen. Gulvolien Da problemet opstod, var der efter al sandsynlighed tale om flere faktorer, der gav gener for lærere og elever. Mangelfuld rengøring inden ibrugtagningen fik en del af skylden, manglende udluftning en anden, og endelig faldt mistanken på den olie, trægulvene var blevet behandlet med. - Ud fra de oplysninger, jeg har fået, har man gjort, hvad man kunne. Man har fået løst støvproblemet, og udluftningen fungerer også, så mit bedste bud på årsagen er nu gulvolien. Den afgiver dampe under hærdningen og kan give slimhindegener og træthed - afhængigt af hvor meget og hvordan den er blevet påført. Det antal gange, man havde planlagt at behandle gulvene, er skrottet, men de har så fået en tur i sommerferien. Spørgsmålet er, om man har brugt den samme olie og de samme mængder. Det har jeg bedt Allan Krone om at undersøge, forklarer Bo Schou Jensen. Svarene indgår i det videre forløb. Desuden skal der i løbet efteråret udfærdiges individuelle arbejdspladsvurderinger for alle lærerne, og man vil kortlægge elevernes sygefravær. - Derefter gør vi status og finder ud af, om der skal ske yderligere tiltag, siger Bo Schou Jensens hvis erfaring er, at indeklimaproblemer klinger af med tiden. - Det er meget almindeligt, at der opstår problemer i nybyggeri, og optimalt set burde det stå i tre til seks måneder, efter at håndværkerne er færdige, før det tages i brug. Havde man nu kunnet gøre det på skolen, var problemerne garanteret ikke kommet i samme omfang, mener Bo Schou Jensen.