Museer

Tre landsbyer bliver udødeliggjort

Sæby Museum indsamler dokumentation om Thorshøj, Hørby og Præstbro

Sæby Mu­se­um har an­sat cand. mag. Anne Chri­stof­fer­sen til at do­ku­men­te­re li­vet i tre lands­by­er. foto: bent ja­kob­sen

Sæby Mu­se­um har an­sat cand. mag. Anne Chri­stof­fer­sen til at do­ku­men­te­re li­vet i tre lands­by­er. foto: bent ja­kob­sen

SÆBY:Sæby Museum sætter igen fokus på landsbyerne i Sæby Kommune. I efteråret 2005 lavede museet en samfunds- og kulturundersøgelse af Thorshøj, Hørby og Præstbro. Det gav en masse spændende viden og var i høj grad med til at dokumentere, hvilke ressourcer og visioner landsbybeboerne har. Nu inddrages borgerne i de tre landsbyer yderligere, så museet får en bred indsamling og dokumentation af det daglige liv. Ordet landsbydød har længe floreret flittigt i den lokale debat, så det er oplagt for museet at se nærmere på det moderne landsbyliv. - Sæby Museum har fundet det vigtigt og spændende at få dokumenteret netop den tid, vi står i nu, fortæller cand. mag. Anne Christoffersen, som Sæby Museum har ansat til at stå for undersøgelsen. Den vigtigste brik til at dokumentere nutiden er beboerne, der kan give indsigt i den identitet, traditioner og menneskelige ressourcer, der findes i landsbyerne. Projektet er i fuld gang og foregår ved, at Anne Christoffersen tager ud i landsbyerne og foretager en lang række interview. Familierne skal give et portræt af deres hverdag på godt og ondt og finde fordele og ulemper ved at bo i en landsby. Fordelen er typisk tryghed og nærhed, mens ulemperne kunne være dårlig offentlig transport samt manglende børnepasning. Flere af familierne får udleveret et engangskamera, så de kan tage fotos af deres hverdag. Fortællerarrangementer, hvor historier og viden vil overbringes andre i landsbyen, vil også være på dagsordenen, ligesom tilflyttere og en udstilling om den enkelte landsby er en måde, hvorpå flere sider af landsbyen kan belyses. Anne Christoffersen har allerede foretaget en bunke research om landsbyerne og glæder sig til at samarbejde med borgerforeninger, idrætsforeninger, lokalhistoriske foreninger, skoler, m.m. Projektet varer to måneder, og herefter skal de mange data registreres og sorteres, inden publikum kan få glæde af arbejdet.