Tre lokale elselskaber går mod strømmen

Samarbejde og ikke fusion

Energi 11. september 2002 08:00

AARS: Mens danske og udenlandske elselskaber fusionerer på stribe, går tre vesthimmerlandske elselskaber mod strømmen med det formål at bibeholde det lokale islæt i fremtidens elforsyning. Det drejer sig om elforsyningsselskaberne i Aars, Nibe og Hornum. De tre selskaber har netop etableret et samarbejde om fælles indkøb af el. Endvidere har de indledt et tæt samarbejde omkring edb, driftsledelse og administration. - Formålet med det ny samarbejde er at bibeholde det lokale engagement i el-forsyningen, oplyser driftsleder Hans Henrik Haslev, Aars. Efter at elreformen trådte i kraft for to år siden blev produktion og distribution af el skilt fra hinanden. Hornum, Nibe og Aars el-forsyningsselskaber søgte og fik tildelt tre selvstændige netbevillinger. På grund af de ny udfordringer er det nødvendigt og praktisk med fælles driftsledelse og administration. Samarbejdet et must Tanken om samarbejde mellem de tre el-forsyningsselskaber er ikke af ny dato. Der har været løbende kontakt omkring, hvordan transformatorstationerne i Himmerland kunne samles og indpasses i det liberaliserede el-marked. - Da elreformen kom, stod vi over for to muligheder: Enten kunne vi indlede et samarbejde - eller også måtte vi melde fra og lade os opsluge af et større selskab, siger formanden for Nibe El-Forsyning, Leif Carlslund. De tre forsyningsselskaber har holdt en række fælles bestyrelsesmøder, og har et tæt samarbejde omkring administrationen. ·Valgte mod nord Selv om de tre samarbejdende elforsyningsselskaber har en fælles større volumen end hver for sig, er det nødvendigt at købe flere ydelser hos et større distributionsselskab. De tre vesthimmerlandske el-forsyninger har derfor efter udbud valgt Han Herreds Elforsyning (HHE)til at bistå med energirådgivning, teknisk hjælp og balanceansvar. Som led i aftalen leverer HHE de timemålinger af el-forbruget i de tre områder, som indberettes til ELTRA - det jysk-fynske systemansvarlige selskab, der har ansvaret for, at der hele tiden er el til rådighed i nettet. Det vesthimmerlandske el-samarbejde har som mål at sikre lokal el-forsyning og engagement gennem konkurrencedygtig pris og service. - Det er indtil videre lykkedes at leve op til målsætningen, fortæller en af ankermændene bag el-samarbejdet, Bent Hove Kristiansen, der er medlem af bestyrelsen for Aars El-forsyning. Kun to erhvervskunder inden for de lokale elforsyningsområder i Nibe og Aars har benyttet sig af den ny el-lovs mulighed for at købe el hos udenbys selskaber. Det er nemlig lykkedes de tre lokale selskaber via fælles indkøb at skaffe el til en fordelagtig pris. - Hertil kommer, at vi har en effektiv drift, og følgelig kan tilbyde el på gunstige vilkår. Fra 1. januar får alle forbrugere mulighed for at købe deres el, hvor de vil. - Men da der for den almindelige forbruger kun er begrænsede sparemuligheder - under en halvtredser om året - tror jeg, at vore kunder holder fast ved deres lokale el-selskab. Så slipper de for besværet med flere el-regninger, og vi bevarer den lokale el-forsyning, som med udgangspunkt i Hornum, Nibe og Aars kan give effektiv service. Vi tror på, at den lokale el-forsynig har en fremtid - og vi vil kæmpe imod, at mastodonterne overtager rub og stub, siger driftsleder Hans Henrik Haslev fra de lokale el-forsyningsselskaber i Hornum, Nibe og Aars.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...