Brønderslev

Tre millioner mere til miljøet

Renseanlægget på Enggrådsvej i Brønderslev lever ikke op til nutidens krav. Det gælder ikke så meget en effektiv rensning af spildevandet som tidsvarende forhold for mandskabet med bl.a. laboratoirum og en bedre kontrol af funktionerne på anlægget. Der skal dog bygges til med en hal til slamafvanding samt sandvasker. En renovering vil løbe op i små tre millionere kroner, som byrådet ventes at bevilge på sit næste møde.