Tre mørke skyer

Tre mørke skyer over den førte politik. I Nordjylland er der kun et ledigt job til hver 13 ledige.

To bankøkonomer advarer i Børsen mod en for hurtig afvikling af efterlønnen. Årsagen til bankøkonomernes advarsel er, at ungdomsledigheden er over 15 pct. svarende til det samme niveau, som da efterlønnen blev indført. Herudover er det økonomernes vurdering, at det er først i 2020, at arbejdskraft vil være en mangelvare. En hurtig afvikling ved bankøkonomerne kun forværre ovennævnte tal, det har bankøkonomerne set, og de ved, at i kølvandet af stor langtidsledighed, og mangel på arbejde, uddannelse til unge, bil der være et stigende antal tvangsaktioner mm, hvilket økonomerne ved indebærer, at selv spæde opsving vil gå i stå. Danmarks økonomiske og beskæftigelsesmæssige situation er alvorlig. Det ved såvel blå blok og Rød blok.. Danmark har på grund af et forbrug offentlig/privat fået skruet et lønniveau sammen, som der ikke er dækning for i produktionen, hvad enten vi taler om serviceniveauet i det offentlige, eller vi taler konkurrenceevnen i det private. Danmarks bobleøkonomi med stigende lønninger, på grund af stigende tomme indkomster, skattelettelser og friværdier og ophævelse af SP-pensioner samt stigende afgifter satte en løn og forbrugsspiral i gang i bygge- og anlægsindustrien, en spiral, som det offentlige kunne følge med til, da der var stigende indtægter til det offentlige, medens det private erhvervsliv måtte flytte produktioner til udlandet for at aktionærerne og de tilbageblevne lønmodtagere, kunne følge lønspiralen. Status er i dag, at med bobleøkonomiens brist er der ikke økonomi nok til at fastholde det offentlige lønniveau, hvorfor der skæres i velfærden, vores konkurrenceevne, kan eller ikke fastholdes, da der ikke er produktion bag lønstigningerne. Vi kan nu skændes meget længe om, hvem har skylden for bobleøkonomien. Den nuværende regering, blå blok, vil selvfølgelig fralægge sig ethvert ansvar, og give den internationale krise skylden, hvorimod rød blok vil sige, at her har ikke været udvist rettidig omhu. Blå blok vil selvfølgelig prøve at forklare, at med genopretningsplanen har de løst her og nu situationen, og med efterlønnens afskaffelse, har blå blok vist vejen til holdbarhed i dansk økonomi. Med et spørgsmål er, hvordan vil det gå med renten og boligmarkedet, hvis olieprisen stiger til over 100 dollar. Blå bloks løsninger vil ikke kunne bruges til at forhindre, at konkurrenceevnen bliver forværret. Rød bloks forslag med, at vi sammen må sørge for at sat en sneboldeffekt i gang med at arbejde mere, styrke eksporten og dermed indtægterne til samfundet, ved at skabe en forbedret hjemmemarkedsbasis. Kan vise vejen til at forbedre den dårlige situation, for den offentlige økonomi og vejen til en forbedret konkurrenceevne. Så Danmark kan vise vejen ud af krisen. Vore nabolande Sverige, og Tyskland er på vej. Vi bør kunne følge trop. Vi har potentialet og teknologierne hertil. Hvad enten vi taler om velfærdsteknologi, eller vi taler om Energi og miljøteknologier. Men det kræver opbygning af et hjemmemarked, og at alle yder en ekstra indsats her og nu. Så stigende oliepriser ikke yderligere forværrer vores konkurrenceevne, og kvæler et spirende opsving.