EMNER

Tre mulige udfald

Holdninger og hovedargumenter i sagen om kunstig befrugtning: [ Fuld ligestilling: Kamal Qureshi (SF): - Vi vil give behandling for barnløshed til kvinder uden at skelne til, om partneren er mand eller kvinde. Det handler om at fjerne den diskrimination, der er i dag mellem homoseksuelle og heteroseksuelle par. Vi vil ikke have, at man ser på folks seksuelle orientering, før man ser på den behandling eller serviceydelse, de har brug for. [ Behandling mod brugerbetaling: Søren Pind (V): - Det er ikke en offentlig opgave at behandle andet end sygdomme, og jeg vil ikke være med til at stemple homoseksualitet som en sygdom. Derfor skal offentlige sygehuse ikke behandle homoseksuelle for infertilitet. Jeg mener, at enlige og lesbiske skal have ret til at blive kunstigt befrugtet af en læge, men på privathospitaler mod brugerbetaling. [ Status quo: Pia Christmas Møller (K): - For De Konservative handler det ikke om, hvem der betaler. Vi tænker først og fremmest på barnets tarv, og vi mener, at et barn som udgangspunkt har ret til både en mor og en far. Derfor er vi imod det ændringsforslag, der blev vedtaget i sidste uge og det ændringsforslag, Søren Pind er kommet med.