EMNER

Tre musikalske grise på menuen

Musikkens Venner i Haverslev er nu klar til foreningens første arrangement i 2009.

Trioen fars Grise fra Silkeborg gæster Haverslev.

Trioen fars Grise fra Silkeborg gæster Haverslev.

Fredag 30. januar får musikforeningen besøg af 3 dejlige damer, som kalder sig "Fars Grise". De kommer fra Silkeborg og er alle uddannet på musikkonservatoriet. Repertoiret er glad og vedkommende musik, bl.a. pop, ballader og evergreens. Deres styrke er at de kan spille det, man som publikum lige skulle have lyst til at høre. Arrangementet kommer derfor til at bestå af lidt af hvert, nemlig noget fra grisenes eget program samt musikledsagelse til fællessang, som de fremmødte selv byder ind på. Musikkens Venner har i forrige sæson desværre oplevet en dalende interesse for musikarrangementer, og man stillede derfor medlemmerne nogle forslag ved den seneste generalforsamling i oktober 2008. Bl.a. om foreningen skulle nedlægges, om der skulle der foretages andre tiltag, om man skulle "ud af huset" eller noget helt andet. Bestyrelsen blev af generalforsamlingen bakket fuldt og helt op i deres arbejde. Spørgsmålet om hvorvidt foreningen skulle nedlægges blev heldigvis gjort til skamme. De tre bestyrelsesmedlemmer, Aase Bak, Tove Hjulmann og Rita Berthelsen vil denne gang prøve at få flere med til arrangementet med "Fars Grise". De vil forsøge med følgende tiltag, nemlig at inviterer man som medlem en gæst med, er gæstens musikbillet gratis! Mad fra byens slagtermester og drikkevarer skal man dog stadig købe. Aftenen indledes klokken 19 i Medborgerhuset i Haverslev. Formand Aase Bak og slagtermester Køhler står for billetsalget, og da bestyrelsen gerne vil kende deltagerantallet i god tid, opfordres man til at købe billet allerede nu og senest onsdag 28. januar.