Agersted

Tre nye i bestyrelsen

Der blev på SiD's generalforsamling valgt tre nye ind i bestyrelsen. Det var Ellen Dorthea Jensen, Klokkerholm, Peter Tønnesen, Flauenskjold, og Leif Albertsen, Gartneri-Land-Skovbrugsområdet (GLS). De afløste henholdsvis Gunnar Sørensen, Kurt Visti Olsen og Knud Thomsen, der ikke ønskede genvalg. Der var genvalg af Jan Munkholt, Hjallerup, Bent Thorsen, Transportområdet, Gert Christiansen, Byggearbejdere og Offentlige ansattes område (BOS), samt Preben Kristensen, Industriområdet. Bestyrelsen består derudover af formand Svend Mortensen, næstformand Benny Karlsen, Dronninglund, Ole Bruun, Asaa, Mogens Kjærsgaard, Agersted, Hermann N. Raasted, Transportområdet, Erik Sigsgaard, GLS, Mogens Hovaldt, BOS, og Betinna Jensen, Industriområdet. Generalforsamlingen godkendte tillige en vedtægtsændring, der gik ud på at fjerne en passus om, at SiD er repræsenteret i LO Dronninglunds forretningsudvalg. Det sker, fordi SiD har meldt sig ud af LO Dronninglund. SiD's årsregnskab fortalte om et minus på 161.645 kr. Det var et budgetteret underskud, der var begrundet i den solide formuebeholdning på knap 2,1 mio. kr. og et ønske om at holde kontingentet nede. SiD Dronninglund har af samme grunde også budgetteret med et underskud i 2003.