Tre nye kom i golf-bestyrelse

Kampvalg om posterne i Hjørring Golfklub

HJØRRING:Som ventet blev det den 44-årige Ejner Munk Svendsen, der afløser Leo Mikkelsen på posten som ny golfformand i Hjørring. Det skete på generalforsamlingen torsdag aften i klubhuset, hvor de 140 fremmødte også valgte Anna Lise Nyvang og Erik T. Østergaard ind i bestyrelsen efter Egon Oldenburg og Per Toft Sørensen, der ligesom formanden ikke ønskede genvalg. På et konstituerende møde bagefter blev Ejner Munk Svendsen valgt som den, der for fremtiden skal stå i spidsen for den store klub med næsten 1100 medlemmer. Anna Lise Nyvang blev valgt til turneringsleder, mens Erik T. Østergaard blev sekretær. Alle poster, som de nu fratrådte havde. På generalforsamlingen skulle der for en gangs skyld kampvalg til, før den endelige bestyrelse kunne sammensættes Jørgen Drivsholm blev også foreslået som et emne, men det viste sig, at han ikke fik nok stemmer til et valg. Attraktiv klub Leo Mikkelsen har været formand i mange år og mente tiden nu var inde til at takke af, så han i stedet kan kaste sig over elforsyningen, som han nu er blevet formand for. Leo Mikkelsen har brugt mange kræfter på den nye baneudvidelse, så Hjørring Golfklub nu som en af de få i Jylland kan præstere 36 huller. Nu kan han trække sig tilbage med prædikatet: Veludført arbejde! Hjørring Golfkluib er i dag en attraktiv klub med en stor bane, hvor der er mulighed for at få endnu flere greenfee spillere og dermed endnu mere indtjening. Der bliver også mulighed for flere medlemmer. Klubben er allerede på jagt efter flere og har indledt samarbejdet med firmasporten, som efter alt at dømme får sin egen turnering og afdeling. Noget nyt er også, at klubben er gået i gang med et nyt markedsføringstiltag. Det hedder Compagny-day. Et amerikansk tiltag, der henvender sig til firmaer, der inviteter deres gode kunder en tur med ud på golfbanen. Foreløbig er der sendt 50 indbydelser ud i dette koncept, der har været en stor succes andre steder. Flere medlemmer Før i tiden kunne det være et problem, at der ikke var plads nok til medlemmerne, Især i weekenden var der pres på, men med de 36 huller mener man at være ude over det problem. Efter Leo Mikkelsens mening kan bane sagtens bære tre-fire hundrede medlemmer mere, idet man kan dele banen op i flere sløjfer. I det sidste års tid har klubben haft det problem, at dele af græsplænen er blevet ødelagt af gåsebilleangreb, hvilket har kostet klubben mange penge. Om dette sagde Leo Mikkelsen: - Gåsebillerne kommer nok igen til efteråret. Men vi lover at gøre alt for at forhindre en så ødelæggende adfærd som sidste år. - Vi har besluttet, at når de første skader viser sig, vil der blive sat mandskab på, så vi hver dag kan udbedre skaderne. Det vil koste en mand eller to i måske to måneder. Men er for ingenting at regne med, hvad det har kostet i år med mistet greenfee, at være afventende. - Herudover er den dårlige omtale, vi har været ude for, ikke at kunne prisfastsætte. Men det gamle udsagn om, at der skal 10 gode oplevelser til at fortrænge én dårlig, gælder vel også her. Golfklubben kom ud med et overskud på 48.000 kr.