Tre nye professorer på Aalborg Sygehus

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Overlæge dr. med. Jeppe Hagstrup Christensen

{ Medicinsk Center på Aalborg Sygehus har som en del af Århus Universitetshospital fået udnævnt tre nye kliniske professorer ved Aarhus Universitet i henholdsvis infektionsmedicin, nefrologi (nyremedicin) og medicinsk gastroenterologi (mave-tarm-sygdomme). Ledende overlæge dr. med Henrik Nielsen er udnævnt til professor i infektionsmedicin. Han er 51 år og har siden 1996 været overlæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Sygehus. Henrik Nielsen har store og brede videnskabelige meritter indenfor en række aktuelle infektionsmedicinske områder, såvel grundforskning som klinisk forskning. Den nye professors prioriterede satsningsområder vil være indenfor gastrointestinale infektioner; med smitte fra dyr, HIV/AIDS og alvorlige livstruende bakterielle infektioner. Overlæge dr. med. Jeppe Hagstrup Christensen er ny professor i nefrologi (nyremedicin). Han er 47 år og har siden 2002 været overlæge ved Nyremedicinsk Afdeling, Aalborg Sygehus. Jeppe Hagstrup Christensen har en solid videnskabelig produktion af nyskabende karakter, specielt indenfor de kliniske effekter af omega-3-fedtsyrer. Forskningsaktiviteten indgår som et væsentligt element i et af Aalborg Sygehus" videnskabelige flagskibe, nemlig lipidforskningen (fedtforskning). De nationale og internationale forskningsrelationer dækker både Landbohøjskolen, Skejby Sygehus og institutioner i Italien og Australien. Overlæge dr. med. Asbjørn Mohr Drewes er ny klinisk professor i medicinsk gastroenterologi (mave-tarmsygdomme). Han er 51 år og har siden 1999 været overlæge ved Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling, Aalborg Sygehus og siden 2003 professor ved Institut for Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet. Asbjørn Mohr Drewes har på relativt få år markeret sig både nationalt og internationalt stærkt igennem videnskabelig afklaring af fysiologiske smertemekanismer i mave-tarmkanalen og har sammen med professor Hans Gregersen på Aalborg Sygehus opbygget et meget stort ¿Center for Visceral Biomekanik og Smerte¿ (smerter i mave-tarm-kanalen). Asbjørn Mohr Drewes har været meget igangsættende og blandt andet stået bag vejledning af 13 forsvarede Ph.d-afhandlinger og yderligere 18 Ph.d-forløb, planlagt afsluttet indenfor de næste to år. Hans internationale forskningssamarbejde er vidt forgrenet til Italien, Schweiz, Holland, England og Taiwan. Obels Fond har sponsoreret Henrik Nielsens professorat, og Spar Nord har sponsoreret Jeppe Hagstrup Christensens professorat.