Lokalpolitik

Tre på jagt efter formandspost i SiD

Benny Karlsen (SF) klar til at droppe byrådet, hvis han bliver valgt

DRONNINGLUND:Tre personer har indtil videre meldt sig som kandidater til at overtage formandsposten i SiD Dronninglund, når Svend Mortensen efter 27 år på posten siger farvel til september. Svend Mortensen har forlængst meldt ud, at den nuværende, treårige periode som formand også var hans sidste, og det har hidtil ligget lidt i de interne SiD-kort, at kontorbestyreren på SiD-kontoret, Benny Karlsen, Dronninglund, var manden, der skulle tage over. Benny Karlsen har da også meldt sig klar som kandidat, og han erkender i den forbindelse, at et eventuelt valg til formandsposten vil betyde et farvel til posten som SF's enlige repræsentant i Dronninglund Byråd. - Hvis det ender med, at jeg bliver valgt til formand, vil det temmelig sikkert få den konsekvens, at jeg ikke tidsmæssigt vil kunne være to steder på samme tid, siger han. Benny Karlsen bemærker videre, at han - ud over det tidsmæssige aspekt - ikke vil have det godt ved sideløbende at være iklædt både en byråds- og en SiD-kasket. - Når man sidder som formand for SiD, er det kun medlemmernes interesser, der er afgørende, og jo mere uafhængig man er som formand, jo bedre er man til at varetage medlemmernes interesser, fastslår Benny Karlsen, der dog samtidig påpeger, at han vil komme til at savne byrådsarbejdet. - Det er et arbejde, jeg virkelig godt kan lide, men hvis det kommer til at gå sådan, så kommer jeg jo alligevel til at bevare en kontakt til arbejdet via Allan Aagaard, siger Benny Karlsen med henvisning til den SF-kollega, der skal afløse ham i byrådet, hvis han selv må gå. Benny Karlsens holdning til den mulige dobbeltrolle som byrådsmedlem og SiD-formand deles i øvrigt af Svend Mortensen, som siger: - Jeg har aldrig selv villet sidde i byrådet på samme tid, for som SiD-formand skal man kun have én kasket. Man skal ikke have de konflikter, det vil give, hvis man samtidig sidder i byrådet, og den holdning vil jeg opfordre alle andre i samme job til også at have. Flere om buddet At Benny Karlsen får hvervet som SiD-formand er imidlertid langt fra afgjort, for der er indtil videre også to andre kandidater i spil, og der kan sagtens nå at komme nye til, idet sidste frist for indlevering af kandidater er 10 dage før generalforsamlingen 25. februar. Benny Karlsens to modkandidater er den nuværende - men også afgående - formand for LO Dronninglund, Ole Bruun, Asaa, og Jan Munkholt, Hjallerup, der i fjor begge var socialdemokratiske kandidater til byrådet. 48-årige Ole Bruun er p.t. ledig, men på jagt efter et nyt job, og inden han for et lille års tid siden blev valgt ind i SiD-bestyrelsen i Dronninglund, sad han også med i SiD's bestyrelser i både Sæby og Aalborg igennem en tocifret årrække. - Jeg stiller op til formandsposten, fordi jeg mener, at jeg er kvalificeret, siger Ole Brunn. Samme holdning om sig selv har 46-årige Jan Munkholt, der er servicemedarbejder på Hjallerup Skole og tillidsmand for kommunens servicemedarbejdere. Han har siddet med i den lokale SiD-bestyrelse i et par år og brænder for jobbet. - Det interesserer mig meget, og efter at vi nu i 27 år har haft de samme formands-øjne på tingene, er det nok meget godt, at der kommer nyt blod til, siger han. Den nye formand for SiD Dronninglund vil i øvrigt ikke blive valgt på selve generalforsamlingen 25. februar. Det skyldes, at der er tale om mere end én formandskandidat. Formandsvalget skal derfor sendes ud i en urafstemning hos medlemmerne, inden det afgøres, hvem der skal overtage posten fra Svend Mortensen, når han 1. september går på pension.