EMNER

Tre pastorater reduceres til to

Fra 1. august 2004 ændres sognestrukturen i den nordlige del af Vesthimmerland

LØGSTØR:Der har været talt om den længe, og der har været holdt mange møder, før den nye sognestruktur faldt på plads i den nordlige ende af Vesthimmerland. Det sker med virkning fra 1. august 2004, hvor de tre nuværende pastorater reduceres til to, således at Løgstør, Løgsted, Kornum og Aggersborg sogne bliver det ene, mens det andet pastorat kommer til at bestå af sognene Næsborg, Salling og Oudrup. Sognepræsten i Salling, Torben Haahr, fortsætter som sognepræst i det kommende lille pastorat med tre sogne, mens Karsten Jervad, Løgstør, og Anna Margrethe Christensen, Næsborg, deles om arbejdet i det store pastorat med fire sogne og fire kirker. Anna Margrethe Christensen bliver i en periode boende i præstegården i Næsborg og får således tjenestebolig udenfor sit sogn. Det er planen, at hun og Karsten Jervad vil dele arbejdet mellem sig, så de er omtrent lige meget præst for alle fire sogne og derfor også dukker op lige tit i alle fire kirker. Konfimandforberedelsen vil komme til at foregå både i Løgstør og Aggersund, hvor der er et meget velegnet menighedshus, ligesom der vil være konfirmation i begge kirker. Det udelukker ikke, at der kan holdes konfirmation i Løgsted eller Kornum kirker, hvis der er ønske om dette. Der bliver således ikke tale om at nedlægge hverken sogne, kirker eller aktiviteter i forbindelse med den nye sognestruktur. I Vilsted og Vindblæs sogne får omlægningen kun den betydning, at sognepræsten ikke længere vil have forpligtigelser i Løgsted Sogn.