Dronninglund

Tre rapporter er lavet - en fjerde er på vej

SÆBY:Sæby Kommune har bestilt og fået rapporter om de økonomiske konsekvenser ved forskellige kommunesammenlægninger. Nemlig konstallationerne Sæby-Dronninglund, Sæby-Dronninglund-Brønderslev og Sæby-Frederikshavn-Skagen. Første giver ifølge rapporten Sæby et plus på 15 mio. kroner, mens fusion nummer to giver et minus på ni mio. kroner. Som omtalt andetssteds på denne side, er den tredje model den dyreste for Sæby med et minus på 60 mio. kroner. En fjerde rapport er bestilt, men endnu ikke aflevertet. Den belyser de økonomiske konsekvenser af en sammenlægning af Skagen, Frederikshavn, Sæby og Dronninglund kommuner. Denne rapport vil blive præsenteret for byrådet på et temamøde senere på måneden.