Tre skolebestyrelserne er på plads på tre skoler

FJERRITSLEV:Tre af de fem skolebestyrelser ved folkeskolerne i Fjerritslev Kommune er nu på plads, nemlig på Trekronerskolen, Thorup-Klim Skole og Hjortdal Skole. På Ørebroskolen skal der være valg mellem 17 kandidater, og på Fjerritslev Skole er man i den modsatte situation. Her skal holdes et ekstra forældremøde 28. februar for at forsøge at samle kandidater nok. Følgende er valgt ved fredsvalg på Trekronerskolen: Anna Sofie Kappel, Hanne Lildal Mejlholm (for børnehaven), Gert Christoffersen, Helle Larsen, Johannes K. Larsen, Karina Kraghede-Jensen og Tina Willumsen Jensen. Der er syv supleanter med Kirsten Borregaard som 1. suppleant. På Thorup-Klim Skole ser skolebestyrelsen sådan ud: Dorte Danielsen (for børnehaven), Hanne Lyhne Gregersen, Henrik Overgaard, Helle Laustsen, Allan Eskildsen, Konrad Nielsen og Asger Kappel. Her er der fire suppleanter, hvor Anna Sønderhaven er 1. suppleant for børnehavens medlem og Sonja Pindborg Christensen for skolens medlemmer. De syv medlemmer på Hjortdal Skole er Peter Vestergaard, Susanne Anisimow, Arne Kristensen, Bettina Brøndum Andersen, Maria Bartholdy, Claus Bilgram og Mariette Langbak. Her er der også fire suppleanter med Lene Madsen som 1. suppleant. De nye skolebestyrelser tiltræder 1. april.