Tre skolebestyrelsesvalg er afgjort nu

FARSØ:Fristen for at stille op som kandidat til skolebestyrelsen ved fire af kommunens fem skoler er udløbet, og ingen af stederne har der meldt sig flere ud over dem, der meldte sig ved opstillingsmøderne for små to uger siden. Det betyder, at de kandidater, der blev valgt ved vejledende afstemninger på opstillingsmøderne i Ullits, Strandby og Vester Hornum, nu reelt er valgt. I Louns-Alstrup Skoles distrikt bliver der kampvalg, idet deltagerne på opstillingsmødet var enige om, at alle forældrene skal have mulighed for at deltage i valget. De syv kandidater, som stiller op ved Louns-Alstrup Skole, er Iben M. Ejlertsen, Nia Evans, Grethe Uhd Nielsen, Ole Olsen, Jane P. B. Pedersen, Liselotte Poulsen og Rikke Skadhauge. Der skal vælges fire samt to suppleanter. Valget vil foregå som en brevafstemning i begyndelsen af marts. Ved Ullits Skole er Anni Gamborg Laursen, Jesper Støttrup, Michael Dalgaard og Stig Holst valgt til skolebestyrelsen. Steen Mejlby Wirenfeldt, Karsten Bjerre, David Douglas og Jørgen Smith Nielsen er suppleanter. Ved Strandby Skole er Ole Kristensen, Mette Christensen, Allan Husum og Bettina Pedersen valgt. Vester Hornum Skole skifter som den eneste skole hele bestyrelsen ud, så de skal bruge syv. Det bliver Charlotte Simonsen, Kent Klitgaard, Søren Gertsen, Aase Binderup, Tenna Rønn Olesen, Peter Jensen og Jesper Myrup Pedersen. På Farsø Skole udløber fristen for at melde sig som kandidat først i morgen, men hvis ingen nye melder sig, er Karin Havemose, Holger Jessen, Gert B. Larsen og Per Winther valgt.