Rebild

Tre skoleprojekter på vej i år

Kun tre større byggeprojektet indenfor Rebild Kommunes skolevæsen er der råd til at realiseret i indeværende budgetår.

Det er konklusionen efter at økonomiudvalget gennemgik det samlede anlægsbudget. En række byggeplaner kan derfor ikke realiseres den resterende del af året i bestræbelserne på at overholde regeringen og støttepartiet Dansk Folkepartis anlægsrammmer i henhold til den vedtagne finanslov. Det bliver nu op til børne- og ungdomsudvalget at foretage en prioritering af ønskede anlægsprojekter, hvorefter der politisk vil blive udvalgt de tre, der er mest påtrængende og behov for at realisere.