Tre skoler fælles om kæmpeflåde

Brovst ungdomsskole samarbejder med Fjerritslev og Aabybro om en tømmerflåde til 20 personer

BROVST:En velvoksen tømmerflåde på størrelse med et mindre parcelhus og plads til 20 overnattende personer vil, om alt går vel, sejle rundt på Limfjorden til næste forår. Brovst kommunale ungdomsskole har fået 20.000 kroner fra Friluftsrådets tips og lottomidler til at bygge sådan en flåde. Materialerne koster dog 60.000 kr., og forudsætningen for Friluftsrådets bevilling er, at ungdomsskolen kan skaffe de øvrige penge andetsteds. Derfor skal skolen i gang med at søge fonde, oplyser ungdomsskoleinspektør Kristen Henriksen. Fjerritslev og Aabybro ungdomsskoler har sagt ja til at samarbejde om flåden, og det er første gang, ungdomsskolerne i de tre nabokommuner er fælles om et stort projekt. - Det bliver et spændende samarbejde mellem tre ungdomsskoler, siger Kristen Henriksen. Det er endnu ikke besluttet, hvordan samarbejdet skal fungere, men umiddelbart kan han forestille sig to muligheder: Enten at et ungdomsskolehold i hver af de tre kommuner bygger på hver sin del af flåden, som derpå samles i Attrup. Eller at elever fra de tre skoler mødes over nogle weekender og bygger flåden i fællesskab. Under alle omstændigheder regner man med at bygge flåden i løbet af vinteren og søsætte den til foråret. Eleverne kan derpå sejle på flåden på småture og bruge den til fiskeri, badning eller weekendture. Den skal kunne bruges også af andre grupper, der dyrker friluftsliv, for eksempel spejdere, idrætsklubber, skoleklasser. Projektklassen skal stå for vedligeholdelsen. Ideen til tømmerflåden kommer fra en spejdergruppe, der byggede flåden til en lejr og derpå lagde byggevejledning og fotos ud på internettet. Den er 60-70 kvadratmeter og består af en jernramme med vandfaste plader som dæk. 60-70 plasttønder sørger for opdriften. Flåden får plads til fire telte og skal forsynes med motor, redningsveste, redningsjoller, stager og rækværk.