Tre skoler i søgelyset

Efter sommerferien vil Aalborg Kommune kigge nærmere på timetalsopgørelsen for tre skoler, hvor elever har fået for få undervisningstimer

AALBORG:Fra skoleåret 2003/2004 til og med 2005/2006 modtog 1.-3. klasserne på Ellidshøj Skole i Aalborg Kommune sammenlagt 960 timer i humanistiske fag. Men det var 40 timer for lidt i forhold til minimumstallene for de pågældende fag, og eleverne fra disse klassetrin skal nu kompenseres fagligt for de manglende timer. - De tre skolers timeopgørelser er vi nødt til at undersøge nærmere. Der er noget usikkerhed omkring tværgående forløb, som vi skal være sikre på. Men det er klart, at eleverne skal kompenseres, hvis de har fået for få timer, siger Erik Ravn, direktør i skoleforvaltningen i Aalborg Kommune. Han understreger, at samtlige skoler i Aalborg Kommune har fået meddelt minimumstimerne i de enkelte fag. - For det første er det meget nyt, at vi skal opgøre timerne på denne måde. Derfor er vi også nødt til at være skråsikre på, hvordan Skolestyrelsen opgør de enkelte timer, så vi fremadrettet kan være sikre på, at vi overholder minimumskravene, siger Erik Ravn. I alt syv skoler i Aalborg Kommune har givet eleverne færre undervisningstimer end Undervisningsministeriet har krævet. Men det er blot på tre af skolerne, at Skolestyrelsen kræver handling. Det skyldes, at de manglende timer på de fire øvrige skoler hører under en bagatelgrænse. Det bliver dog først efter sommerferien, at der bliver kigget på de tre omtalte skolers timeopgørelser. - Ja, det er heldigvis ikke så mange timer, at vi bliver nødt til at åbne en sommerskole, siger Erik Ravn underfundigt.