Lokalpolitik

Tre små til kamp for flere penge

SF, de radikale og Dansk Folkeparti går til Lars Løkke Rasmussen

Torben Duelund Jensen, Løgstør: - Vi håber de andre partier vil være med i henvendelsen.

Torben Duelund Jensen, Løgstør: - Vi håber de andre partier vil være med i henvendelsen.

VESTHIMMERLAND:Mens et meget stort flertal på 24 af de 27 medlemmer af sammenlægningsudvalget i aftes stemte for den nye vesthimmerlandske storkommunes første budget, så går de tre små partier, der står udenfor budgetforliget, i stedet til Christiansborg i et forsøg på at skaffe flere penge til Vesthimmerland fra staten. Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF i Vesthimmerland har nemlig endnu ikke opgivet håbet om at få udgifterne omkring kommunalreformen helt eller delvist finansieret af Folketinget. Derfor går de tre partier, der vel må betegnes som en noget speciel alliance, nu i samlet trop til Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V). - I ugen der er gået har Dansk Folkeparti talt om, at der kan være specielle forhold, som gør, at der er kommuner som er kommet i en uheldig situation på grund af kommunalreformen. Derfor er vi gået sammen omkring en fælles henvendelse til folketingets kommunaludvalg samt indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, hvor der gøres opmærksom på, at borgerne i Vesthimmerlands kommune er ekstraordinært hårdt presset blandt andet på grund af den ufinansierede kommunalreform. Det er vores håb, at de andre partier i sammenlægningsudvalget vil være med i henvendelsen, siger SF Torben Duelund, Løgstør, på vegne af de tre partier. Brevet er sendt til både indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Folketingets kommunaludvalget v/Poul Nødgaard. - Vi vil gerne gøre indenrigsministeren og kommunaludvalget opmærksom på, at Vesthimmerlands kommune i 2007 er i en helt speciel og vanskelig situation. Kommunen har – blandt andet på grund af et lille udskrivningsgrundlag – et lavt serviceniveau sammenlignet med resten af landet, hedder det i brevet. Det fremgår endvidere, at de tre partier mener, det er uheldigt for de vesthimmerlandske borgere, at det i forvejen lave serviceniveau nu skal forringes yderligere på grund af kommunalreformen. - Vi mangler ca. 80 millioner og vores ekstra udgifter til kommunalreformen er for 2006 opgjort til ca. ca. 71 millioner. Vi er klar over, at årsagerne til vores situationen ikke alene skyldes kommunalreformen, men udgifterne hertil vejer tungt og forholdsvis meget mere i en kommune som vores. - Vi vil derfor bede udvalget overveje, om Vesthimmerlands kommune kan få denne engangsudgift dækket helt eller delvist, skriver Erik Nielsen (DF), Ninni Gjessing (R) og Torben Duelund (SF).