Lokalpolitik

Tre små venstreforeninger vil bestå

Trods central opfordring forbliver Venstre i Sejlflod opdelt i tre selvstændige foreninger

SEJLFLOD:Fra centralt hold har Venstre opfordret til, at slår sig sammen og laver en forening for hver kommune. Mindstemålet er at oprette et fælles centralt organ. De tre små venstrevælgerforeninger i Sejlflod har på respektive generalforsamlinger tygget lidt på den melding, men har alle fastholdt at fortsætte som tre selvstændige foreninger - i hvert fald foreløbig. For at imødekomme den centrale opfordring om kun en forening i hver kommune, har venstrefolkene stiftet en ny forening, Venstre i Sejlflod Kommune, der skal fungere som paraplyorganisation for de tre foreninger. Den nye forening er en videreførelse af Venstres lokale samarbejdsudvalg, blot med den forandring, at man på det ekstraordinære stiftelsesmøde valgte byrådsmedlem Iver Kjærgaard, Storvorde, som formand. De øvrige medlemmer af foreningen er Tage Kjærgaard fra Storvorde, Poul Sørensen og Gregers Kjeldsen, Kongerslev og Poul Lund Pedersen og Jens Kr. Kaasing fra Mou. - Det er selvfølglig under indtryk af den nye kommunestruktur, hvor vi ikke ved noget om, hvor Sejlflod kommer til at høre til, at vi også har drøftet partistruktur, fortæller Iver Kjærgaard. Han er imidlertid ikke meget for de store enheder, mener, at den nære kontakt med lokalbefolkningen går tabt. - I dag er vi tæt på, og alle ved, hvem der sidder i partiforeningen og hvem, man kan henvende sig til, hvis der er noget, man gerne vil have taget op. - Det vil vi gerne bevare lidt endnu, selv om en ny storkommune rykker ind på os. De organisation, vi har valgt nu, bliver formentlig også kun en overgangsordning. Vi tager foreløbtigt et år ad gangen, tilføjer han. Iver Kjærgaard indrømmer blankt, at bestræbelser på at samle Venstre i Sejlflod til en fasttømret enhed er slået fejl. Folk har aldrig følt en tilknytning til Sejlflod men derimod til Storvorde-, til Mou- eller til Kongerslev-området. - Så den enhed under den fælles Sejlflod kasket, nåede vi aldrig, men nu har vi da fået en forening, der i det mindste hedder Venstre i Sejlflod Kommune, tilføjer Iver Kjærgaard.