Lokalpolitik

Tre sokkelgrunde sælges samlet

Tre sokkelgrunde til anlæggelse af Byens torv i Støvring skal sælges samlet til en projektudvikler.

Når ekspropriationen af Jernbanegade 2B og C er gennemført, og ankefristen for lovligheden af ekspropriationen er udløbet uden klage til Naturklagenævnet, har Rebild Kommune adkomst til hele området, hvor Byens Torv kan etableres. Økonomiudvalget har valgt at følge forvaltningens indstilling til, hvordan området skal realiseres. Forvaltningen foreslår, at kommunen efter udbud sælger de tre sokkelgrunde i projektet samlet til en projektudvikler, som forestår nedrivning af eksisterende bebyggelse, oprensning af forurening i området og opførelse af bebyggelse i de tre byggefelter. Samtidig forpligtes denne bygherre til at anlægge torv og adgangs- og parkeringsarealerne. Disse arealer er i lokalplanen angivet som offentlige arealer, hvilket betyder, at de til enhver tid skal være offentligt tilgængelige. Fordelene ved at sælge til én projektudvikler er, at kommunen kun skal forholde sig til en bygherre i forbindelse med realisering af torvet. Kommunen bliver heller ikke ansvarlig for nedrivning af bygninger og oprensning af forureninger i området, ligesom kommunen ikke skal afsætte ressourcer til udførelse af torvet. Med baggrund i projektets størrelse og kompleksitet finder forvaltningen det nødvendigt, at der indhentes ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af udbudsmaterialet og til at sikre at der skabes kontakt til den relevante kreds af projektmagere. Også det har økonomiudvalget sagt ja til.